noenfr

nsf forside

Velkommen til nettsiden for Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Velkommen til nettsiden for 
 

Norsk Spiritualist Forening

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn


Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Innkalling Ekstra Generalforsamling NST, NSF og NSFH 2019

Innkalling til Generalforsamling i de tre organisasjonene NST, NSF, og NSH

Generalforsamling vil foregå Det Spirituelle Hjem, den 21. Mai 2019 kl. 17.30. Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo

Innkallingen skjer siden vår kasserer har trukket seg. 
Alle de tre Generalforsamlingene vil gå suksessivt og vi regner med at de tar 5 minutter hver. 
Saker som skal behandles av generalforsamlingen er: 
- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av kasserer. Anne Fehn stiller som kasserer i alle tre organisasjoner. I NSF stiller og Aud Rameckers Balterzen som medlem siden Anne Fehn blir kasserer.  
Vil du se mer om styrenes sammensetning kan dette gjøres på vår webside under hver organisasjon.