Styret NSF

Om Norsk Spiritualist Forening

Telefon 94 78 89 70
E-post
Mail
(trykk på der det står mail)
Post: Sørkedalsveien 74A, 0377 Oslo

Pressetalsmann: André Kirsebom.

Styret 2017 og start 2018
Leder:
André Kirsebom
Nestleder:
Anne Fehn
Sekretær:
Odd Arne Hagen
Kasserer: Turid Kalseth
Medlem:
Dag J. Steen
Medlem: Heidica Dalton
Medlem:
Egil Torp
Medlem:
Mona Linn Larsen
I tillegg er alle avdelignsledere i styret.

Leder NSF Avdeling Bergen: Birte Romerheim
Leder NSF Avdeling Østfold: Odd Erik Johansen
Leder NSF Avdeling Stavanger: Bodil Sæther
Leder NSF Avdeling Hamar: Raymond Kjørsvik
Leder NSF Avdeling Trøndelag: Hege Heia
Leder NSF Avdelling Vestfold-Telemark: Susann Mahn

Leder NSF Healerforbundet: Turid Dahlen Thofte
Styret i NSFH er presentert på forbundsiden.

Leder NSF Mediumforbundet: Odd Arne Hagen
Innkalling medium til demonstrasjoner: NSFM

Ansvarlig for foredrag: André Kirsebom

For info om trossamfunnet, se på deres egne sider under menyen.

Fagetisk Råd:

Fagetisk råd jobber med utarbeidelse av kriterier for godkjenning av healere. De fungerer også som klageinstans på healere og medium i forbundet. Kontakt med rådet kan gjøres via foreningens vanlige e-post eller via telefon. 

Turid Dahlen Thofte 466 33 733
Andrè  Kirsebom 901 22 280
Bjørg  Leonardsen 930 23 781
Anne  Fehn 976 89 592
Manuela S.  Johansen 928 40 174