Ny spirituell prest

 

Norge har fått en nye spirituell prest. Den 18 November 2015 ble Hege Heia ordinert som Spirituell Prest.oppgang smlHun er den første som blir ordinert på bakgrunn av vår norske utdannelsen av spirituelle prester. Hun staret sin utdannesle i 2009 og ble ferdig nå i år.
Dette er en milepel for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, siden det er våre spirituelle prester som skal være med på
å bygge oss videre opp i Norge.
Hege har allede lang erfaring med å holde filosofier og seremonier og vi ønsker henne velkommen i kolligiet av spirituelle prester.

Nytt! Healingmandag -Nytt healingprosjekt!

Dette er et healingprosjekt for å hjelpe mennesker som har diagnostiert en sykdom. Eier av prosjektet er NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og NSFH Norsk Spiritualist Forening Healerforbund. Les mer her!

Seremonier

Vi har meget varkre seremonier som vi kan tilby deg. Seremonier som Vielse, Navedag, Konfirmasjon og Gravferd. Disse kan vi holde hvor du måtte ønske det i hele landet. Les mer om disse på nettsiden vår.

Vi trenger også flere Spirituelle Prester. Så hør med oss om å ta en utdannelse innen dette!

Vielser for alle

 

Nytt av året er at vi i NST har hatt vår første vielse av et homofilt par. De som giftet seg var Jenny (Talla) Lilleeidet og Silje Faleide. Spirituell prest var Andre Kirsebom.
For oss i NST er den evige sjelen eller ånden den viktigste delen av mennesket. Sjelen er her på jorden for å få en læring og en opplevelse. To mennesker kan finne sammen på et sjelelig nivå og så ønske å dele livet sammen. Da er det ikke viktig hva slags kjønn man har. Det som er viktig er at man finner ro og harmoni og sammen. Vi synes derfor at det er hyggelig at vi kunne hjelpe Talla og Silje med en fantastisk seremoni.
Vi har vært år flere vielser og ønsker gjerne flere da dette er noe av det hyggeligste vi gjør. Så ta kontakt om du ønsker å gifte deg.

 

 

Konfirmasjon 2015

Det er nå på tide å melde seg på konfirmasjon for 2015. For å finne ut mer om vår konfirmrasjon kan du gå inn på siden om konfirmasjon og våre tilbud om dette. Vi konfirmerer i hele Norge. Vi har hatt konfimrasjoner i flere år nå og konfirmere ungdommer fra hele landet. Medl deg på nå og konfirmer deg til våren. Bildet viser Spirituell Prest Manuela Johansen under en konfimrasjon. . 

Spirituell prest/prestinne

Ønsker du å kunne utføre seremonier som Vielser, navnedager, konfirmasjoner og graverder. Vi trenger flere spirituelle prester i NST. Vi søker flere mennesker som ønsker å utdanne seg til Spirituell Prest. medaljer sml

Vi kan tilby et 4 års deltidsstudie som utdanner deg til dette. Etter to år kan man bli Seremonileder og etter fire år Spirituell Prest eller Prestinne. Vi ønsker søkere fra hele landet. Er du aktiv i miljøet vårt vil deler av din utdannelse kunne sponses. Ta kontakt, send en e-post eller ring oss.

Andre' Kirsebom

Verdisyn

Den senere tiden har det vært mange uroligheter rundt om i verden etter at filmen som hetser Mohammed kom ut på Youtube. Derfor er det på sin plass at vi kommer med vår filosofi rundt dette. 
NST tar avstand fra alle som rakker ned på religioner. Vi respekterer at alle må få lov til å ha sin tro, og finne sin veg til Gud. Det er mer enn èn vei å møte Gud og derfor må alle religioner likestilles. Vi som spiritualister har funnet vår vei som passer oss, men alle mennesker må få finne sin egen vei.
Som leder for NST har jeg et ordspråk som går som følger. "Jeg vil heller møte en god Kristen på gaten enn en dårlig Spiritualist". Med dette mener jeg at det er vår oppførsel, etikk og holdninger som gjør oss til et godt eller dårlig menneske, ikke hva vi tror på. Når det er sagt, betyr ikke dette at vi liker alt som finnes i andre religioner. Spesilet gjelder dette hvordan en del av dem utøves. Vi er blant annet for at begge kjønn skal ha like muligheter og rettigheter. Dette er det mange religoner som ikke respekterer, og vi er ikke enig med slik tankegang.
Spiritualismen tar både vare på enkeltmenneske og samfunnet. Dette er viktig i den verden vi har i dag. For å nå ut ønsker vi å spre våre holdninger gjennom informasjon for å skape en bedre verden. Likvel ønsker vi ikke å tvinge noe på andre mennesker gjennom misjonering. Vi tror og håper at flere etter hvert vil bli spiritualister og få det samme verdigrunnlag som oss.

Av Andre Kirsebom, Leder NST

Spiritualisme kontra Buddhisme, hva er forskjellen?

Spiritualisme kontra Buddhisme, hva er forskjellen?

29. februar hadde vi besøk av den kjente tibetanske munken Pema Dorjee. pema dorjeeHan kom for å fortelle oss litt mer om buddhismen, og sammen med André Kirsebom, ga de oss svar for å klargjøre hvilke forskjeller det er mellom livssynene. Den største forskjellen er vel at spiritualismen tror på en Gud som finnes i alt og alle, buddhismen har ikke en Gud, men Buddha. Buddha er et vanlig menneske som føler og ser det samme som oss. Buddhismen kan allikevel relatere seg til spiritualismens «energier». Deres hovedprinsipp om å være gode mot hverandre og da vil livet bli godt, er noe vi i spiritualismen kjenner godt til gjennom våre prinsipper. Karma er en stor del av begge livssynene, men de blir uttrykt på forskjellige måter.

Buddhismen mener at vår skjebne er å ta vare på vår jord slik at våre barn kan nyte den. Det handler om å balansere verden. Spiritualismen har en lignende teori om at vi alle må komme vinnende ut av enhver situasjon. Vi må vinne, de rundt oss må vinne, og miljøet må vinne. Hvis vi kan praktisere dette hver dag kommer vi et sted, og er på god vei til å balansere våre liv og jorden vår.andre2006sm

Buddhismens forhold og holdning til healing er litt annerledes enn spiritualismen, men i bunn og grunn handler det om det samme. Spiritualister tror på healing av både sinn og kropp, mens buddhismen ikke er så godt kjent med den fysiske healingen. Buddhister mener det fysiske ikke betyr så mye. Det handler om å heale sinnet for så å balansere resten av kroppen.

Tankens kraft er et godt utgangspunkt i begge religionene.

Spiritualismen og buddhismen er enige om at vi må være gode forbilder og spre god energi til alt og alle rundt oss. Vår sinnstilstand sprer seg til andre så vi må til enhver tid være bevisst våre tanker og vilje. Agressive tanker og følelser vil skape negativ energi og spre seg til andre, til jorden og vår verden.

Vi kan spre positive tanker, og dermed påvirke det som er rundt oss på en positiv måte.

For sannheten er at alt starter med oss selv!

Av Mariah Dahlen Thofte

Vi bruker navnene våre!

oceaniaDen 9 Juli 2011 hadde min sønn og jeg navneseremoni i spiritualistisk trossamfunn. Det var ved en tilfeldighet / eller med litt hjelp fra mine guider, at jeg i fjor fant informasjon om at det fantes et slikt trossamfunn i Norge. Jeg hadde lest flere bøker om trossamfunn i Danmark og England og erget meg litt over at det ikke fantes her. Så da jeg forstod det var her i Norge, så var jeg rask med og dra på Bolteløkka for og finne ut litt mer.
Det tok ikke lang tid før min sønn og jeg var meldt inn. Lenge hadde jeg hatt lyst til og ha navneseremoni for han, og da jeg så man kunne ha det, var det bare å starte planleggingen.

Den 9 Juli 2011 var det duket for "fest",  Andre, Hege, Jan og Monica kom fra trossamfunnet. Mange av de inviterte var en smule skeptiske, men også nyskjerrige på hvordan dette foregikk. Jeg for min del var mest spent og glad. Jeg valgte å ha en seremoni for både min sønn og meg, noe som var litt mer utfordrende de som skulle utføre dette i trossamfunnet, men de besto med glans. seremonien var utrolig vakker med taler, sanger og en vakker historie om Gud, Lyset og blomster. Det alle ventet på(kanskje mest meg!) men også de innviterte gjestene, var navnene. Flere hadde spurt meg hvilket spirituelt navn jeg ville få, men da måtte jeg svare, "at det vet jeg ikke, før dere vet det".

Så da Hege gav min sønn navnet MAWU, og Andre gav meg navnet OCEANIA, var jeg sikker på at dette passet for meg å bruke. Under en uke etter navneseremonien hadde jeg fått tilbake papirene fra folkeregisteret om navnendring for oss begge. Ettersom min sønn er så liten, har jeg satt navnet Mawu som navn nr tre. Selv om vi ikke bruker dette navnet i hverdagen kan han likevel fortelle hele sitt navn. For min del satt jeg Oceania som fornavn og mitt fødselsnavn som mellom navn. Jeg føler dette var riktig, og starten på noe nytt. Så for alle nye mennesker jeg møter i hverdagen presenterer jeg meg som Oceania, og for de som kjenner meg ved fødselsnavnet, bruker det.

Det som har vært litt morsomt etter navneendringen er at navnet Oceania er et navn ingen har hørt før, så jeg synes det er flott å kunne fortelle min historie om hvorfor jeg heter det.

Så kjære Andre, Hege, Jan og Monica, takk for en flott seremoni den 9 Juli. Og takk for at dere bruker av deres tid til å jobbe med dette.

Mange varme hilsner fra Oceania og Mawu

Finn oss på Facebook