noenfr

Spirituell seminar og seremonier

Fra 15.03.2019 18:00 frem til 17.03.2019 17:00
Treff: 1434

Kurs i forbindelse med utdanning innen seremonier og Spirituell Prest

Ønsker du å vite mer om del 1 eller utdanningen, ta kontakt!

Målsetting:

For nybegynnere tilbyr vi et kurs hvor du kan bli kjent med innholdet i denne utdanningen. Det er for oss svært viktig at vi tar opp studenter som er egnet til denne utdanningen. Kurset vil gi deg og oss muligheten til å bli bedre kjent med deg som menneske, slik at vi sammen kan finne ut om du er skikket til en slik oppgave dersom du velger å starte på vår utdanning. Etter første seminar kan du søke deg inn på utdannelsen.

Noen av områdene som vil bli behandlet i kurset:

Introduksjon til nye studenter
Filosofi og plattformarbeide
Våre seremonier

Tid: Fredag 18.00 til 22.00, Lørdag og Søndag fra 10.00 til 18.00 (NB! Nye studenter starter kl 11.00 fredag, for en første innføring)

Pris: Medlemmer 2000,- for første gang inkl. brevkurs. 
Senere seremonier koster kr. 1000,- men det kan også søkes om reduksjon av dette basert på frivilig arbeid i NST.

Sted: Sørkedalsveien 74 A, Oslo

Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr på kr 500,-
Dette trekkes senere av kursavgiften.

Lærere: André Kirsebom. 90 12 22 80
Påmelding på messen eller ved e-post til mail@spiritualist.no

Kurs i regi av NST