Klientkort

Klientkort NSF Healerforbundet 
Klientkort i PDF Format, trykk her.

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

Etternavn.……………………………..Fornavn.…………………………

 

Adresse.………………………………………………………………….

 

Postnr.…………………Poststed.………………………………………...

 

Telefon.………………………E-post.…………………………………....

 

Yrke. ……………………………………………………………………..

 

 Alder……

 

 

Til informasjon:
Healing er en helhetlig behandlingsmetode. Generelt sett vil healing jobbe med årsaken til problemet mer enn med symptomene. Healing erstatter ikke skolemedisin/legehjelp og spørsmål vedrørende medisinsk vurdering må eventuelt tas opp med din lege, da healeren ikke stiller diagnose. Eventuelt bruk av medikamenter må fremdeles samordnes etter avtale med din lege.

Alle våre healere har taushetsplikt.
Eventuelle klager må henvendes til Fagetisk Råd via foreningens vanlige e-post eller telefon.

 

Klientens underskrift:

 Dato………………..Navn………………………………………………………...

Sykdomshistorie eller annen spesifikk informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlinger:

 

Dato

Skala 0 - 10

Kommentar