Styret NSFH

Styret for 2017 i NSFH er slik:

Leder:            Turid Dahlen Thofte
Nestleder:      Dag Jørgen Steen
Kasserer:       Ann-Christin Andersen
Medlem:         Bjørg Leonardsen
Medlem:         Mona Linn Larsen
Medlem:         Cecilie Eugenia Lund
Revisor:         Roar Krogshus