noenfr

Styret NSH

Styret for 2018 i NSH er slik:

Leder:             Turid Dahlen Thofte
Nestleder:      Dag Jørgen Steen
Kasserer:       Joanna Hvalen
Medlem:         Bjørg Leonardsen
Medlem:         Mona Linn Larsen
Medlem:         Cecilie Eugenia Lund
Medlem:         Bjørn Tingvold
Medlem:         Roar Krogshus