noenfr

Trossamfunn

Innkalling Generalforsamling NST 2019

 Innkalling til Generalforsamling i NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Generalforsamlingvil foregå Det Spirituelle Hjem, den 19. Februar 2018 kl. 20.15. Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 
(Etter vår healing kveld, kl.18.30-20.00)

Innkalling er sendt ut via nett og medlemsblad. Regnskap vil ettersendes til de som ønsker det. 
Vedlagt er et foreløpig utkast til årsmelding. Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet. Se på
www.nsts.no Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. Saker som skal behandles av landsmøtet:


- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Det har kommet inn en sak.
   Ingen andre saker er meldt inn, eventuelle saker som er meldt inn senest 3 uker før møtet.
- Valg av leder samt 5 medlemmer til styret.
- Oppnevnelse av valgkomitè for neste år.Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap,
send e-post og vi vil sende det til deg som er medlem.
 

De som er til valg for nytt styre er:
Leder: Andre Kirsebom
Nest leder: Hege Heia - Gideonsen 
Kasserer: Joanna Valen
Medlem: Manuela Szulczyk Johansen
Medlem: Andrea Sollie
Medlem: Cecilie Lund


Revisor: Halvar Holme Revisorgruppen
Mer info vil du finne på våre lukkede medlemssider. 

Styret i NST