Prester og utdannelse i NST

 Per i dag har vi tre Spirituelle  prester, André Kirsebom, som selv har mye av sin utdannelse fra Spiritualistkirkene i England,  Hege Heia og Manuela Johansen som er utdannet i Norge.
Ved siden av dette har vi et fire års program for å utdanne prester. I dag har vi 5 personer som er i dette programmet.
Studiet er på minst 4 år, deltid.

Andre KirsebomHege2manuela1
Andre Kirsebom                    Hege Heia                                Manuela Johansen

Vi starter årlig nye kurs og de som er interessert i dette bes ta kontakt.
Etter utdanneslen vil man kunne bli Spirituell Prest i NST
og jobbe med seremonier, filosofier og annet åndelig arbeide. 
Som en del av utdannelsen av prester vil du kunne møte noen av de som er i studier på våre kvelder
og de vil ta noen av våre seremonier.

De som går i programmet vårt er for tiden:

- Marie Holm, Paris Frankrike 4 års student
- Birthe Romerheim, Bergen 3 års student
- Timea Berger, Bærum 3 års student
- Cecilie Lund, Oslo, 3 års student
- Anne-Grethe Bergseth, 2 års student
- Magne Karlsen, 1 års student

 

 Anne Grethe small  

Anne-Grethe Bergseth

Marie Holm  Timea Berger
   birthe small  

Cecilie Lund

 Birthe Romerheim  

 

 Mer informasjon om prestekursene finner du under Norsk Spiritualist Forening og Kurs.
Er du interessert i studiet så ta kontakt.