nsf forside

Velkommen til nettsiden for Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Velkommen til nettsiden for 
 

Norsk Spiritualist Forening

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn


Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Innkalling Generalforsamling NSF og NSH 2020

Innkalling til Generalforsamling i NSF Norsk Spiritualist Forening

Generalforsamlingen for NSF og NSH er så langt utsatt til den 20. Mai på grunn av koronaviruset. 

 

Generalforsamlingvil foregå Det Spirituelle Hjem, den 20. Mai 2018 kl. 20.15. Adresse: Hoff Terasse 6, 0275 Oslo
(Etter vår åndelige kveld, kl.18.30-20.00)

Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet. Årsmelding og regnskap vil ettersendes til de som ønsker det når det er ferdig. Vedlagt er et foreløpig utkast til årsmelding. Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet. Se på www.spiritualist.no Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet.

Saker som skal behandles av landsmøtet:
- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Ingen
- Valg av leder samt 5 medlemmer til styret, 2 sitter for et år til. 
- Oppnevnelse av revisor og valgkomitè for neste år.
Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap, send e-post og vi vil sende det til deg som er medlem og har betalt medlemsavgiften.  

Foreløpige forsag til nytt styre er:
Leder: Andre Kirsebom (for 1 år)
Nest leder: Odd Arne Hagen (sitter et år til) 
Kasserer: Susann Løndal (for 2 år)
Sekretær: Sybill Richardson (for 1 år)
Medlem: Jorun Løndal (for 1 år)
Medlem: Anne Fehn (For 1 år)
Medlem: Bahram Aiobi (sitter et år til)
Medlem: Maria Bugge (for 1 år)

Lokalt medlem: Aud Rameckers Baltzersen (fra lokal DSH ledelse) 
Lokalt medlem: Linda Andresen (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Odd Erik Johansen (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Bodil Sæther (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Sissel Sundheim (fra lokal ledelse) 
Lokalt medlem: Hege Elizabeth  Heia-Gideonsen (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Vigdis Bøhn Sunde (fra lokal ledelse)
Hilsen Styret i NSF

Innkalling til Generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund
Generalforsamlingvil foregå på DSH 20. Mai 2020 kl. 20.30. Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 
(Etter vår generalforsamling NSF kl.20.15-20.30)

Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet. Årsmelding og regnskap vil ettersendes til de som ønsker det når det er ferdig. Vedlagt er et foreløpig utkast til årsmelding. Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet.  Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. 

Saker som skal behandles av landsmøtet: 
- Valg av ordstyrer 
- Godkjenning av innkalling 
- Valg av referent 
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll 
- Årsmelding 
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap 
- Innkomne saker: Ingen 
- Oppnevnelse av revisor og valgkomitè for neste år. 
Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap, send e-post og vi vil sende det til deg som er medlem og har betalt medlemsavgiften.   

Forslag til styre som er til valg i NSH. 

Liste vil komme.