Brevkurs; Etikk og Vekskurs. Kurset går gjennom hele året.

Brevkurs; Etikk og Vekskurs. Kurset går gjennom hele året.

Etikk i healing Brevkurs i Etikk, kommunikasjon og lover. Dette kurset går fortløpende gjennom hele året og oppgaver innsendes etter plan som gis av veileder. For godkjenning av healere i NSH.

Etikk i healing

Brevkurs i Etikk, kommunikasjon og lover. Dette kurset går fortløpende gjennom hele året og oppgaver innsendes etter plan som gis av veileder.

For godkjenning av healere i NSH.

Kurset er ment for de som ønsker å bli godkjente healere i NSH og ikke har muligheten til å bli med på helgekurset innen etikk som NSH avholder med jevne mellomrom. Kurset gjør at du vil kunne få denne godkjenningen og ta det hjemme hos deg selv. Du må fremdeles ha 10 godkjente healinger, slik som de andre kursdeltakerne også må ha.

Kurset består av 7 brev, skal skrives på maskin og sendes inn på e-post. (I spesielle tilfelle kan vanlig post brukes) Forventet tidsbruk på dette kurset er minst en innsending i måneden. Trenger du pause eller lengre tid, så ta det opp med veileder.

Påmelding skjer til kursansvarlig på vanlig e-post til oss.

Etter påmelding vil du få en lærer og en e-post adresse som du skal bruke til innsendelsene. Straks kurset er betalt vil du få første brev.

Pris for kurset er kr. 2700,-for medlem og 2900,- for ikke medlemmer av NSF (Norsk Spiritualist Forening) eller NST (Norsk Spiritualistisk Trossamfunn)

Betales til NSH konto: 1506 46 12392

 

Pensum:

- Healing i teori og praksis. ISBN 978-82-300-1288-8. Denne kan kjøpes via denne nettsiden www.aspirit.no     
   Pensum i boken er kapittel: 1,4,6,8,10,12, 13 og 16. Det anbefales å lese hele boken.
- Psykologi og etikk for helse- og sosialfag av Lillevi Berg Kristoffersen. ISBN -13: 978-82-05-28487-6, ISBN -10: 82-05-28487-3  
   Denne kan kjøpes på nettsidene til Norli bokhandel. www.norli.no

Brev og rettelser:
Etter hvert som du sender inn svarene vil du få rettet dem. Generelt vil du bare få en karakter som svar. Noen ganger vil du kunne få kommentarer tilbake på svarene dine og veiledning på hvordan du kan løse oppgaven bedre. Brevene blir normalt sent til deg et og et. Ønsker du flere sendt samtidig, må du ta det opp med læreren din. Normalt sett er det greit å ta ett og ett siden karakter og veiledningen vil kunne hjelpe deg videre.

Da mye av kurset bygger på en helhetsforståelse, er det lurt å lese gjennom hele pensum først og så starte på oppgavene. Noen av oppgavene kan svares ganske raskt, som oftest er det er best om du svarer gangske utfyllende på de fleste spørsmål. Enkelte oppgaver krever lengre svar, opp til en side. Hvor dette er forventet vil det være merket med CASE.

Veileder vil gi deg kommentarer under veis i forhold til det som kreves.

Karakterer settes både etter hvor korrekt svaret er, hvor gjennomtenkt og gjennomarbeidet det er, samt hvor godt du har klart å formidle det. (Det betyr at generelt sett at hvis du svarer veldig kort på mange spørsmål vil det gå ut over karakteren din.)

Du vil få karakter for hvert enkelt brev. Det er totalkarakteren som gjelder for bestått eller ikke bestått kurs. Karakterer gis opp til 100% Ståkarakter er A eller B, for hele kurset, under det er stryk. A er over 85%, B er fra 70 til 85%.

Powered by Cornerstone