Holistisk healing- VEKS -Weekendseminar - Stavanger

Holistisk healing- VEKS -Weekendseminar - Stavanger

Holistisk healing- VEKS -Weekendseminar - Stavanger. Datoer: 30 Sept. - 2. Okt. og del to den 14.-16. og Oktober   Diplomstudie i Holistisk Healing: begynnere og de som kan noe.

Diplomstudie i Holistisk Healing: begynnere og de som kan noe.

40 timer over 6 dager

Målsetting:

Etter utdannelsen skal du ha lært seg healing til en slik grad at healing skal kunne utføres på en forsvarlig og etisk måte.
Du vil få det nødvendige grunnlaget for å kunne praktisere healing og kunne videreutvikle dine evner.

Noen av områdene som vil bli behandlet:

Teori om healing, og forskjellige typer healing
Øvelser i healing og sansing av energikroppen og sykdom.
Filosofi vedrørende healing og healingkrefter
Sykdom som redskap i menneskelig utvikling
Etikk og ansvar for pasienter
Lovgivning og hva man kan gjøre som healer.

Hvis du vil, kan du etter utdannelsen  og eksamen bli Registrert Healer i Alternativ registeret. Dette er frivillig.
Det er og mulig å bygge på denne utdannelsen med seminar i videregående healing og praksis.  

Forberedelser for de som vil kunne bli Registrert healer:
Pensum for utdannelsen er: Healing i teori og Praksis av Andre Kirsebom, som kan kjøpes av lærer og
Psykologi og etikk for helse og sosialfag, av Lillevi Berg Kristoffersen som kjøpes på bokhandel. ISBN-13: 978-82-05-28487-6
Du må skrive en oppgave i løpet av utdannelsen  eller etter studiet. For de som ikke tar eksamen og er bøkene og oppgaven frivillig.

Tid: Fredag fra 18.00 til 22.00. Lørdag og søndag 10.00 til 18.00
Pris medlemmer 4800,- Ikke medlemmer 5100,-
Konto: 1503 34 36987
(NB! medlemskap i NST er gratis, i NSF er det 300,-)

Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr på kr 800,- (Bindende påmelding)
Dette trekkes senere av studieprisen.

Lærere: André Kirsebom 90122280 og Bodil Sæther
Påmelding på messen eller ved e-post til mail@spiritualist.no

Utdannelsen er godkjent av NSH (som igjen er godkjent av Helsedirektoratet)
ved bestått diplomstudiet kan det søkes om å bli Alternativ behandler i Alternativ registeret. 

Utdannelsen er i regi av NSH Healerforbundet i samarbeid med NSF og Aspirit. 

Powered by Cornerstone