Oslo - Holistisk healing- VEKS -Weekendstudie - Oslo

Oslo - Holistisk healing- VEKS -Weekendstudie - Oslo

Fra 26. -28. August og 9.-11. September 2022 Diplomstudie Holistisk Healing: begynnere og de som kan noe.

Diplomstudie Holistisk Healing: begynnere og de som kan noe.

40 timer over 6 dager

Målsetting:

Etter utdannelsen skal du ha lært seg healing til en slik grad at healing skal kunne utføres på en forsvarlig og etisk måte.
Du vil få det nødvendige grunnlaget for å kunne praktisere healing og kunne videreutvikle dine evner.

Noen av områdene som vil bli behandlet:

Teori om healing, og forskjellige typer healing
Øvelser i healing og sansing av energikroppen og sykdom.
Filosofi vedrørende healing og healingkrefter
Sykdom som redskap i menneskelig utvikling
Etikk og ansvar for pasienter
Lovgivning og hva man kan gjøre som healer.

Hvis du vil, kan du etter utdannelsen og eksamen bli Registert Healer i Alternativ registeret. Dette er frivillig.
Det er og mulig å bygge på denne utdannelsen med seminar i videregående healing og praksis.  

Pensum for utdannelsen er:
Healing i teori og Praksis av Andre Kirsebom, som kan kjøpes direkte av lærer.
og Psykologi og etikk for helse og sosialfag, av Lillevi Berg Kristoffersen som kjøpes på bokhandel,
ISBN-13: 978-82-05-28487-6.

Du må skrive en oppgave i løpet av utdannelsen eller etter studiet. For de som ikke tar eksamen og er bøkene og oppgaven frivillig.

Tid: Fredag fra 18.00 til 22.00. Lørdag og søndag 10.00 til 18.00
Datoer: Helg 1 er 26.-28. August og helg 2 er 9-11 September. 2022      
Sted: Oslo, Sørkedalsveien 74 b

Pris medlemmer 4800,- Ikke medlemmer 5100,-
Konto: 1503 34 36987
(NB! medlemskap i NST er gratis, i NSF er det 300,-)
 

Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr på kr 800,- (Bindende påmelding)
Dette trekkes senere av studieavgiften.

Lærere: André Kirsebom
Påmelding ved e-post til mail@spiritualist.no eller mobil 90 12 22 80.

Utdannelsen  er godkjent av NSH (som igjen er godkjent av Helsedirektoratet)
ved bestått diplomkurs kan det søkes om å bli Alternativ behandler i Alternativ registeret. 

Utdannelsen er i regi av Aspirit og André Kirsebom i samarbeid med NSH

Powered by Cornerstone