Innkalling Generalforsamling NSH 2024

Innkalling Generalforsamling NSH 2024

Innkalling til Generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Helerforbund Generalforsamling vil foregå på Det Spirituelle Hjem, onsdag den 13. Mars 2024 kl. 20.15

Innkalling til Generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund 13. Mars 2024 kl. 20.15

Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo
(Etter vår medium kveld, kl.18.30-20.00)

Innkalling er sendt ut via nett og medlemsblad. Regnskap og årsmelding vil ettersendes til de som ønsker det.
Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. Saker som skal behandles av landsmøtet:


- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Det har kommet inn en sak.
Sak er meldt inn, eventuelle saker som er meldt inn senest 3 uker før møtet.
- Valg av leder samt 4 medlemmer til styret.
- Oppnevnelse av valgkomitè for neste år. Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap,
send oss en e-post og vi vil sende det til deg som er medlem.

De som er til valg for nytt styre er:
Leder: Jonathan F. Dahl 
Nestleder: André Kirsebom
Medlem: Isis Fawcett Garcia
Medlem: Monika Bergseth Hamre
Medlem: Susanne Agerholm
Vara: Maria Bugge 
Vara: Semira Davodifar  


Revisor: Monica Trolløy
Styret i NSH

Powered by Cornerstone