Ukraina

Ukraina

Vår filosofiske læremester Silver Birch sier dette om krig: Vi må ta avstand fra krig og det å ta livet av andre mennesker i alle sammenheng. Det vi må fokusere på er tanker rundt fred, kjærlighet og Gud.

Det er trist at vi har fått en ny storkrig i verden. Vi som spiritualister er imot krig og det å ta livet av andre mennesker. 
Vårt 2. spirituelle prinsipp sier at vi skal ha: 
- Samhold og kjærlighet blandt mennesker. 
og vårt 6. sier:
- Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling.
Det er viktig at vi lever etter disse spirituelle prinsipper. 

Hva som foregår i Ukraina nå er ikke dette, og vi håper at det snart må ta slutt.
Vi håper at Putin tar til vettet og ikke angriper andre stater utenfor Russland. 

Våre tanker og støtte går nå til alle de som lider i Ukarina og i Russland. Som Sting synger: "The Russians love their children too".
Det er nok mange familiemedlemmer som er redd for sine kjære på begge sider av grensen. 

Det vi kan gjøre her i Norge er å ta vare på flykninger, ukrainere og russere som er i Norge.
Det er nok de færreste russere som støtter Putin. 

Vår filosofiske læremester Silver Birch sier dette om krig: 
Vi må ta avstand fra krig og det å ta livet av andre mennesker i alle sammenheng.
Det vi må fokusere på er tanker rundt fred, kjærlighet og Gud. 

Deres  verden må ikke tenke på at folk er forskjellige i forhold til land og rase, eller på noen annen måte. 
Dere er alle bare av Den Store Hvite Ånd (Gud). De barrierer dere lager på jorden er menneskeskap
og ikke av Den Store Hvite Ånd. 


 

 

Powered by Cornerstone