Dødsvarslene - podkast om Ingeborg Køber saken.

Dødsvarslene - podkast om Ingeborg Køber saken.

Du kan nå høre en podkast om Norges mest kjente fysiske mediumet Ingeborg Køber. Her er og Norsk Spiritualist Forening med ved André Kirsebom i episode 2. Du kan høre det via Spotify på denne linken i artikkelen. Torsdag 12. Mai startet serien på 5 episoder om livet og rettsaken rundt Ingeborg Køber. Med quija-brettet kom hun i kontakt med sin avdøde storebror Ludvig.

Torsdag 12. Mai startet en ny podkast serie om livet og rettsaken rundt Ingebort Køber. Hun var norges mest kjente Fyskiske medium og jobbet med fysisk medkumskap, spesielt med quija- brettet. I sitt mediumskap kom hun hovedsakelig i kontakt med sin avdøde storebror Ludvig. Hun fikk forvarsler som gjorde at hun ble beskylt for å ha drept sin far. I episode 2 blir André Kirsebom intervjuet av Ida Karine Gullvik. 
Dramatiseringen i podcasten er meget godt laget og kan virkelig anbefales. 

Følg denne linken: vår:  https://open.spotify.com/episode/5tIVbVzloKaENmg2vd0rQr?si=rFIyJYLARoy60ayGQhC7Lw 

Vi har tidligere skrevet om saken i vårt medlemsblad. Les mer om dette nedenfor. 
Vil du se en av Qiuja brettene som har blitt brukt av Ingeborg Køber så er et utstilt på Det Spirituelle Hjem.
 

Dødsvarslene - podkast om Ingeborg Køber saken.

 Ingeborg Køber

av Anne-Grehte Bergseth Hamre 

 

Ingeborg Køber er trolig et av Norges mest kjente medium. Iallfall det mest omtalte i pressen og det mest omdiskuterte i alle samfunnets kretser i sin tid, - på godt og vondt. For når man skal skrive om Ingeborg Køber, kommer man ikke unna rettssaken og spørsmålene rundt hennes fars død.

Ingeborg ble født Dahl i 1895, datter av den etter hvert blivende byfogd i Fredrikstad, Ludvig Dahl. Ingeborg var en av fire søsken. Familien var en del av det høyere klasseskillet i samfunnet.

Hvordan alt begynte
Ingeborg hadde giftet seg med Alf Køber, og flyttet ut hjemmefra. Året var 1919. Eldstebroren Ludvig drukner i en båtulykke. Senere samme år, drar hennes to andre brødre på et foredrag holdt av dr Wereide om oversanselige fenomener og psykisk forskning. Dette åpner en ny verden for brødrene, og resten av familien. Familien begynner å prøve seg fram med seanser og bordbanking, uten de store resultater.

Først da Ingeborg får mulighet til å delta på denne nye «uskyldige leken», begynner ting å skje. Først ved bankelyder fra bordet hun holder på, - antall bank tilsvarende bokstav i alfabetet. Budskapet: Eldstebroren Ludvig kommer med hilsninger, forteller hvor godt han har det, og ber alle være glade. Avgrunnen mellom liv og død var overvunnet.


Mediumskapet
Mens Ingeborg var mediumet, var det faren som tolket bankelydene fra bordet, og som førte samtalene med åndene. Byfogdens egne mediumistiske evner var heller sparsomme, og det ble lite åndekontakt uten Ingeborg tilstede. Alle eksperimenter og seanser ble imidlertid nøye protokollført av byfogden (senere utgitt).

I løpet av 1923 gikk familien over til å eksperimentere med ouija-brett. Under seansene falt Ingeborg nesten alltid i søvn, mens hennes høyre hånd ble ført over brettet. Det var ingen tvil om at hun ikke selv førte hånden, da det kom frem historier som hun umulig kjente til.

Ved juletider 1924 tar hennes mediumskap en ny retning, og hun opplever sin første transe hvor hun går ned i en dyp transe og blir vist åndeverdenen. Åndene kunne nå snakke direkte gjennom henne, og hun forandret både stemme og uttrykk alt etter hvem som kom gjennom. Eller hun kunne beskrive hva hun så og gjenfortelle det hun hørte. Dette gjorde kommunikasjonen med åndeverden mye lettere i deres regelmessige seanser.

 

Hva åndene forteller

Det er forskjellige deltagere tilstede under seansene, og dermed også forskjellige ånder som kommer gjennom. De gjenlevende her på jorden får hilsninger og beskjeder fra sine kjære på den andre siden. Det danner seg også et bilde av åndeverdenen som er ganske så lik vår egen verden her på jorden, hvor det er oppvekst, utdanning, arbeid og fritidssysler som står i fokus, sammen med familieliv. Et velfungerende, harmonisk, borgerlig samfunn. - Dette har imidlertid endret seg etter som vår verden har vært i endring, og dermed også synet på Spiritismen. Men i det 20 århundre dreide spiritismens sosiale tilhørighet mot høyere sosiale lag, og dermed endret også det hinsidige karakter fra den tidligere radikale utopi til konservativ, borgerlig hverdagsidyll. Dette er viktig å ha i mente, for lettere å kunne forstå det som videre skjedde i Ingeborg Købers liv...


Rettssaken
8. august 1934 omkommer byfogd Ludvig Dahl, mens han er ute og bader sammen med sin datter Ingeborg, på familiens feriested på Hankø. Ingeborg beskriver hendelsen som en tragisk drukningsulykke, hvor faren får kramper ute i vannet og dermed går under. Hun sitter på land og observerer hva som skjer, løper ut og drar etter beste evne faren i land. Opplivning forsøkes, men til ingen nytte. Ingeborg var eneste vitne.

Opptil et år før byfogdens død har Ingeborg i transe forutsett hans død, og meddelt dette til utvalgte venner og bekjente (noen av de få gangene seansene var uten faren tilstede). Hun selv hevder å aldri ha visst om hva som har blitt sagt/skrevet, da hun har vært i transe.

Så starter spekulasjonene om hvorvidt dødsfallet dreide seg om en tragisk ulykke, om det var byfogdens eget ønske om å dø (lengsel etter de i åndeverden, og dermed selvmord), eller om Ingeborg tok livet av sin far for å styrke bevisene om sitt eget mediumskap. Dette førte til to rettsaker, hvor hun i andre runde også ble varetektsfenglset. Seanseprotokollene ble nøye etterforsket, alle i og utenfor familien ble forhørt i flere omganger, og Ingeborg selv ble testet og undersøkt med tanke på hennes mediumistiske evner og psyke. Å lese lukkede brev var etterhvert et av hennes spesialfelt. Under rettssaken ble et av brevene hun hevdet å ha lest, men aldri vært i berøring med, undersøkt. Man fant fingeravtrykk og spor som tydet på at brevet var åpnet og lukket igjen. Ingeborg hevdet sin uskyld, og påpekte at hvem som helst kunne ha åpnet brevet. Spekulasjonene florerte, med store avisoppslag, og mediedekning. Både rundt henne, rettsmedisineren og andre involverte i saken. Familien tilhørte de høyere sosiale lag, og Ingeborg ble i tiden sett på som en konkurrent og motstander i kampen om å etablere de vitenskapelige og ideologiske premissene for det moderne samfunnet.

Hun ble til slutt frikjent, ut fra bevisenes stilling. Men hva som egentlig skjedde, det er og forblir en gåte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone