Fysisk mediumskap - 3 Seanser med Kai Mügge, - En UNIK åndelig opplevelse.

Fysisk mediumskap - 3 Seanser med Kai Mügge, - En UNIK åndelig opplevelse.

Dato: 6. - 8. Oktober 2023. Kai Mügge - 3 Seanser med fysisk mediumskap og borddans i Oslo.

Fysisk mediumskap.

Kai Mügge fra Tyskland regnes i dag som verdens fremste fysiske medium. Du kan lese mer om fysisk mediumskap på vår nettside om mediumskap. 
Følg gjerne denne linken

Det vil være 3 seanser der man kan oppleve fysisk mediumskap.
Alle seanser vil starte med opplæring i ca 1-1,5 time, så en pause før selve seansen starter. Total tid står nedenfor. 

Fredag 6.   Oktober. Borddans            fra kl.19.00 til ca. 22.30
Lørdag 7.   Oktober. Kabinettseanse. fra kl.19.00 til ca. 24.00
Søndag 8.  Oktober. Kabinettseanse. fra kl.19.00 til ca. 24.00
 

 Borddans: Max 12 deltakere

Dansende bord er ikke et fysisk fenomen. Bordet er et hjelpemiddel for kommunikasjon, eller som i Felixsirkelen sitt tilfelle, - en forlenging av de unike evnene mediet besitter. Under bordseansen i Oslo i oktober, vil du få muligheten til å sitte sammen med Kai i en bordseanse og oppleve hans fantastiske telekinetiske evner.
Under bordseansen, når bordet leviterer, vil lyset – om det ikke allerede er tent – skrus opp, slik at vi alle forhåpentligvis får se bordets reise opp mot taket og ned igjen. Andre vanlige fenomener er levitasjon av objekter (leker og instrumenter), spontane apporter, åndelys, bankelyder, noen ganger også berøring.
Bordseansen er åpen for alle, men anbefales spesielt for deg som ikke har sittet med i en fysisk seanse før, enten som en fullverdig førstegangsopplevelse eller også som et meningsfullt tillegg til de etterfølgende kabinettseansene.

Kabinett seanse: Max 16 deltakere per kveld. 

En kabinettseanse fungerer på den måte at deltakerne sitter i en halvsirkel rundt mediet som sitter plassert i et slags telt som vi på «fagspråket» kaller for et kabinett. Når seansen begynner fremsier Kai en bønn, før lyset slukkes og Kai begynner å puste på en spesiell måte for å falle i transe. Så snart mediet er i transe, meddeler Kais kontrollånd seg, og seansen begynner for fullt. 2-3 timer fullspekket med fenomener fra begynnelse til slutt. Den som tror at dette er lang tid å sitte i ro, må tro om igjen, for du vil erfare at du ikke vil skjønne hvor tiden ble av. 

Vanlige fenomener er transetale, bankelyder, lyden av fottrinn, åndelys, levitasjon av objekter, apporter, del- eller helmaterialisasjoner i illuminerende lys eller rødt lys og ektoplasma i ulike faser. Noen ganger får en eller flere av deltakere en hilsen fra noen de har kjær på den andre siden. Det hender også at vi får ta del i et eksperiment, hvor en eller flere av deltakerne får mulighet til å delta. Noen ganger er også apportene vi får en gave til en eller flere av deltakerne, og disse etterfølges gjerne av en rørende beskjed, men som nevnt ovenfor, i realiteten er det opp til oss selv hvordan seansen skal bli, og ingen seanse er lik. 

Under en seanse – og da spesielt i første del av seansene – vil det være perioder da lyset vil være slukket og det vil være mørkt. Dette er vanlig i fysisk mediumskap og er for at energien skal få bygd seg opp. Så snart energien er sterk nok, vil Hans Bender, mediets kontrollånd og leder av seansen fra den åndelige verden, meddele dette, og lyset kan skrus opp. Vi benytter da det røde lyset, da dette synes å innvirke minst på ektoplasmaet. Det røde lyset er dessuten langbølget og bryter derfor minst med synspurpuret i øyet, noe som gjør at vi unngår nattblindhet i det lyset tennes. Dette betyr dog ikke at det ikke vil være fenomener under de mørke periodene, men disse fenomenene kan da som oftest ikke ses, kun føles (som ved berøring) eller høres (som ved bankelyder, spontane apporter e.l.), med mindre vi får åndelys (kommer i alle farger og størrelser, fra lyskuler til blitzlys-lignende lys) e.l.


Pris: Borddans: Medlemmer 1900,- Ikke medlemmer 2200,-  
Pris Kabinettseanse: Medlemmer 2150,- Ikke medlemmer 2450,-  
Betaling overføres ved påmelding til konto 1503.34.11976
Ved påmelding vil det bli sendt ut mer informasjon om seansene. 

Sted: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo

Arrangør: NSF ved André Kirsebom. 90 12 22 80
Påmelding ved e-post til mail@spiritualist.no

Informasjon om Kai Mügge

Fysisk mediumskap - 3 Seanser med Kai Mügge, - En UNIK åndelig opplevelse.

Kai Muegge kommer fra Frankfurt i Tyskland, og har sittet for fysisk mediumskap i Felix Experimental Group (FEG), eller Felic Circle, som de også kaller seg, siden 2004

Blant de mange fenomener knyttet til Kais mediumskap, finner vi raps (bankelyder), levitasjoner (gjenstander flyver i luften av seg selv), apporter (gaver fra den åndelige verden), lysfenomener (åndelys), ektoplasma og del- og helmaterialisasjoner.

Samtlige fysiske medier i historien er blitt anklaget for juks og Kai Müegge er intet unntak. Spesielt er det ektoplasmaet som synes å skape størst skepsis.

Kai Muegge er det eneste kjente fysisk medium i dag som har latt seg undersøke. Resultater fra tidligere kontrollseanser er publisert i «Journal of the Society for Psychical Research». For tiden sitter han for nye undersøkelser under ledelse av Prof. Dr. Kruse. Seansene forgår under høy kontroll. Foruten den tradisjonelle hånd/fot-kontrollen, tas det jevnlig bilder under seanser ved hjelp av kamera og infrarødt lys. På denne måten kan man utelukke juks under de deler av seansene som foregår i mørket.
Mer informasjon om Kai Muegge gg hans mediumskap, kan du lese her: 

Kai Muegge Blog about Physical Mediumship

  

Powered by Cornerstone