nsf forside

Velkommen til nettsiden for Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Velkommen til nettsiden for 
 

Norsk Spiritualist Forening

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn


Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Facebooksiden - Norsk Spiritualist Forening avdeling Østfold

Det har dessverre vært lagt ut mye sladder, personangrep og falske nyheter på Facebook
rundt dette tema, våre organisasjoner NST og NSF. Denne sladderen inneholder svært mange
faktafeil og er lagt ut et kjent medium i bransjen, som ikke jobber med NST og NSF.
Hva som trigger hennes handlinger er ukjent for oss. 
Vi har tatt kontakt og oppfordret til dialog, men ikke fått noe respons. Således har vi ikke
fått forklare vårt syn eller hva som er faktafeil, noe som gjør det hele uetisk fra dette
mediums side.  

 
På grunn av spørsmål og spekulasjoner rundt Facebook-siden vil vi informere om dette. 

Det hele startet med en tvist om hvem som har retten til FB siden til Norsk Spiritualist Forening
avdeling østfold. Vi har nå fått administrasjons rettighetene tilbake til FB-siden, men måtte gå rettens vei for
at dette skulle skje.  Dette er en stor lettelse og glede for oss, våre medlemmer og følgere i Østfold at
saken ble løst. Dette gjør at den nye ledelsen i avdelingen fortsatt kan ha en god kontakt med våre
medlemmer og følgere. 
 
Etter vår mening var det helt unødvendig at konflikt havnet i retten og ble kostbar for både oss og folk fra den gamle
ledelsen. De nektet å gi fra seg administrasjonsretten til vår FB-side, siden de hadde jobbet på den for oss. En har ikke
rettigheter til arbeidet en gjør i en organisasjon, om en får betalt for det eller jobber frivillig. Om en er telefonselger
for et forsikringsselskap, tar man ikke med seg kundene man har solgt forsikring til når slutter i jobben. Den gamle
ledelsens eierkrav har blitt avvist av Tingretten i Follo der NSF, NST og NSH fikk medhold i at FB-siden tilhører disse
organisasjonene NST, NSF og NSF. Naturlig nok ble de også dømt til å betale en del av saksomkostningene. 

Det er trist at det ble en tvist, for vi har jobbet godt sammen i mange år. Derfor vil vi samtidig benytte anledningen til å
takke den gamle ledelsen i Østfold for fint arbeid gjennom disse årene. 
Våre veier skilles, men vi håper at vi nå kan legge konflikten bak oss og jobbe videre for å hjelpe både mennesker og ånder.

 

Koronavirus og healing oppdateringer

 

Regler for healing og alternativ behandling under Koronatiden.

 

Det er nå lov til å jobbe En-til-En med klienter igjen for healere og medium.

Det er fremdeles lov til å jobbe med klienter igjen, men det skal være En-til-En
og det er et krav til at behandleren følge regler for smittevern.
Det er derfor viktig at du leser gjennom denne og følger den nøye.
Reglene for smittevern finner du nedenfor.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt

Selv om det nå er lov til å jobbe en-til-en, oppfordres fremdeles at du tar en del av arbeidet ditt via fjernehealing og telefonhealing.

 

Healing av klienter med Koronavirus.

Skal du gi healing til en person som også har Covid-19 må du vite dette.

Healing av personen, ikke sykdommen, må skje ved fjernhealing eller telefonhealing.

Det kan hende at du vil få forespørsel om healing av folk som har fått Covid-19. Vi må se på Covid-19 som en allmenfarlig smittsom sykdom som kommer under §6 i Loven om alternativ behandling.

Dette betyr at du ikke har lov til å heale direkte på denne sykdommen eller si at du gjør det. Vi minner om at det er ulovlig å gi løfte om bedring eller helbredelse. Det kan å gi healing til personen i henhold til paragraf 6 i Loven om alternativ behandling. Både i kommunikasjon og i din healing må du da følge denne paragrafen, som er gjengitt nedenfor

§ 6.Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer Behandling av sykdom som i henhold til lov om ver n mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.

 

 

Jesu' Åndelige Liv -Ny bok

Jesu´ Åndelige Liv

Er Bibelen blitt tolket feil? Kan den tolkes på en annen og mer spirituell måte? Coverbilde
Dette er spørsmålet som tas opp i boken til den engelske presten Rev G. Maurice Elliott. Den kristne presten studerte bibelen ut ifra et åndelig og spirituelt synspunkt. Elliott selv sier «Historiens mirakler er dagens naturlover». Med dette mener han at miraklene ikke var mirakler. De kan i dag forklares gjennom naturvitenskaplige lover.

Vi har nå gitt ut vår første oversatte bok som heter Jesu' Åndelige Liv. Dette er en oversetting fra en Engelsk orginal fra 1938 som heter "The Psychic Life of Jesus". Forfatter av orginalen er Rev. G. Maurice Elliott og oversetter er Kitte Stolt Gummerus. Vi er stolte over å ha fått oversatt denne boken og jobber for tiden med å oversette flere bøker til Norsk.

Boken koster kr. 160,- og kan kjøpes på DSH - Det Spirtuelle Hjem i Oslo eller ved henvendelse til oss på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ved forsendelse i posten kommer det i tillegg porto på kr.45,-

(Bokhandlere har egne rabatter, ta kontakt med oss for pris.)

Du vil finne mye mer info om oss under menyvalget DSH oppe på siden, ellers kan du trykke her

 

 

Innkalling Ekstra Generalforsamling NST, 2021

Innkalling til Generalforsamling i NST

Generalforsamling vil foregå på Zoom, den 4. August kl. 18.00

Zoomlink for dette vil være: https://us02web.zoom.us/j/87263963894

Innkallingen skjer siden vi ønsker å ansette en lønnet sekretær. 
For å kunne gjøre det må vi gjøre en liten endring i vedtektene. 

Generalforsamlingen ventes å vare 15 minutter.
Saker som skal behandles av generalforsamlingen er:
- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Endringer av vedtekter paragraf 12.

 

 

Det Spirituelle Hjem

Velkommen til Det Spirituelle Hjem

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Forening har nå et eget lokale på Hoff Terrasse 6, som ligger nære Skøyen i Oslo. Navnet på stedet er "Det Spirituelle Hjem"Logo DSH 1. Vi har mange ledige rom for behandlere og kursholdere som leies ut, ta kontakt for informasjon om dette skulle være aktuelt for deg.

I det nye lokalet vil vi kunne holde kveldene våre, kurs, foredrag og ha et sted hvor vi vil kunne gi healing til folk som trenger det.
Vi har også kvelder med healing på tirsdager og mediumskap på onsdager. Se aktivetskalenderen.

Gratis healing:
I Oslo har vi gratis individuell healing på dagtid på tirsdager. Frammøte er mellom 11.00 og 14.00, på Det Spirituelle Hjem som ligger i Hoff Terrasse 6.
På grunn av korona vil vi bare ha timer en til en, eller fjernhealing.
Dette må bookes på forhånd.
Booking fjernhealing hos Hilde er på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
B
ooking healing på DSH hos Maria på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Søndagsfilosofi på Facebook
Hver søndag kl 12.00 på Det Spirituelle Hjem sin Facebook-side, vil en av våre prester eller prestestudenter holde en filosofi.
Tema vil variere fra uke til uke, med smått og stort som preger våre liv, og det som åndeverden inspirerer oss til å snakke om.

 

Healingkvelder
På Tirsdagene har vi også faste gratis healingkvelder. For mer informasjon se startsiden vår, "Hjem".
Åpent for alle og du får også her gratis healing.

På grunn av krisen gir noen av våre Spirituelle Prester, prestestudenter og healere gratis fjern- og/eller telefonhealing:
Du kan og få samtale med en Spirituell Prest eller prestestudent.
Ønsker du noe av dette, kan du kontakte de som er nedenfor '

Samtale og healing:

Marie Holm, PhD - Spirituell Prest og Godkjent healer, Mobile/whatsapp: +33 (0) 770755910, Skype/facebook: marieholmphd, Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hege Heia-Gideonsen; Spirituell Prest og Godkjent Healer, 90 95 39 82, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Manuela S. Johansen, Spirituell Prest og Godkjent Healer, 92840174, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne-Grethe Bergseth; Spirituell Prestestudent og Godkjent Healer, 92455422, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Andrea Sollie, Spirituell Prestestudent og Godkjent Healer, 92444874, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Det Spirituelle Hjem er et treffpunkt som vi kan møtes på. Du finner også et spirituelt bokatek med et stort utvalg av spirituelle bøker i mange kategorier, disse kan lånes med seg hjem. Vi har også en samling av eldre og mer sjeldne bøker som kan studeres her på Det Spirituelle Hjem.

Du vil finne mye mer info om oss under menyvalget DSH oppe på siden, ellers kan du trykke her

 

Velkommen til oss!