Generalforsamling NST

Fra 18.02.2020 20:15 frem til 18.02.2020 20:45

Velkommen til Generalforsamling for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. 
Dette skjer i etterkant av vår healingkveld. 

Agenda for møtet er:

Saker som skal behandles av landsmøtet:
- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Det har ikke kommet inn noen saker.
Ingen andre saker er meldt inn, eventuelle saker som er meldt inn senest 3 uker før møtet.
- Valg av leder samt 5 medlemmer til styret.
- Oppnevnelse av valgkomité for neste år.

  Ønsker du tilsendt årsrapport eller regnskap på forhånd så be om dette i en e-post til oss. 

 

For å finne oss går du inn på parkeringsplassen ved Dyreklinikken, forbi denne, ned trappen i enden av parkringsplassen og der finner du oss.