Vår Historie

 

Historie for Norsk Spiritualistisk Forening, Healerforbund og Trossamfunn

NSF, NSFH og NST ble grunnlagt som et trossamfunn i Norge den 4. Januar 2007. Grunnlegger er André Kirsebom som tok med seg troen fra Stobritannia der det er rundt 1000 spirituelle kirker. Troen er hovedsakelig basert på de 7 spiritualistiske prinsipper til SNU i Stobritannia som er den største organisasjonen av rundt 340 spirituelle kirker i verden. Prinsippene har blitt oversatt til norsk, og det ble i tillegg laget en trosbekjennelse. I Norge har vi blitt noe inspirert av den franske spirtuelle tradisjonen, og på det grunnlaget har vi med troen på reinkarnasjon som en naturlig del av vår filosofi.

NSF og NSFH
Vi har siden starten jobbet hardt med å utdanne healere, medium og lærere innen dette. Om vi skal klare å promotere godt mediumskap og healing er vi avhengige av å ha godt kvalifiserte medarbeidere som jobber innenfor dette. Vi er godt fornøyd med de som jobber hos oss idag. Noen av de sertifiserte lærere som vi har i dag er: André Kirsebom, Anne Fehn, Manuela Johansen og Odd Arne Hagen innen mediumskap. Innen healing har vi lærere som André Kirsebom, Turid Dahlen-Thofte, Asbjørn Aleverberg, Odd Arne Hagen og Jan Tore Årtun.

NST

I starten var det bare André Kirsebom som fungerte som spirituell prest basert på sin opplæring fra England. Han startet våren 2009 en 4 års utdannelse for de spirituelle i NST. Den første norskutdannede.spirituelle prest som ble ordinert var Hege Heia i 2015. I 2016 ble Manuela Johansen ordinert, og vi er i dag tre spirituelle prester.

Den 9 september 2009 fikk vi som trossamfunn vigselsrett, og har nå offisielle seremonier i hele landet.

Det første navnet var Norsk Spiritualist Kirke, men den 26. mai 2010 endret vi navnet til Norsk Spirituaistisk Trossamfunn. Årsaken til dette var at NST ønsket et navn som ikke ble så lett forbundet med den kristne kirken.

Vi har lokalet Det Spirituelle Hjem som du kan lese om under egen link. 

 

Vil du lese om spiritualismens internasjonale historie se Historie under NSF