noenfr

Vår Historie

 

Historie for Norsk Spiritualistisk Forening, Healerforbund og Trossamfunn

NSF, NSFH og NST ble grunnlagt som trossamfunn i Norge den 4. Januar 2007.
Grunnlegger er André Kirsebom som tok med seg troen fra Stobritannia der det er rundt 1000 spirituelle kirker.
Troen er hovedsakelig basert på de 7 spiritualistiske prinsipper til SNU i Stobritannia som er den største organsiasjon
 av rundt 340 spirituelle kirker i verden. Prinsippene ble oversatt til Norsk og det ble i tillegg laget en trossbekjennelse.  
I Norge har vi også blitt noe inspirert av den franske spirtuelle tradisjonen og på det grunnlaget har vi med
troen på reinkarnasjon som en naturlig del av vår filosofi.

NSF og NSFH
Vi har siden starten jobbet hardt med å utdanne healere, medium og lærere innen dette. Skal vi klare å promotere godt mediumskap og healing har vi vært avhengige av å ha godt kvalifiserte medarbeidere som jobber med dette. Vi er godt førnøyd med de som i dag jobber hos oss. Noen av de sertifiserte lærere som vi har i dag er André Kirsbom, Anne Fehn, Manuela Johansen og Odd Arne Hagen innen mediumskap.
Innen healing har vi lærere som André Kirsebom, Turid Dahlen-Thofte, Asbjørn Aleverberg, Odd Arne Hagen og Jan Tore Årtun.

NST

I starten var det bare André Kirsebom som fungerte som spirituell prest basert på sin opplæring fra England.
Han startet våren 2009 en 4 års utdannelse for spirituelle i NST. Den første norskutdannede.spirituelle prest
som ble ordinert var Hege Heia i 2015. I 2016 ble Manuela Johansen ordinert, og vi er i dag tre Spirituelle prester.

Den 9 september 2009 fikk vi som trossamfunn vigselsrett, og kan nå ha offesielle seremonier i hele landet.

Det første navnet var Norsk Spiritualst Kirke, men den 26. mai 2010 endret til Norsk Spirituaistisk Trossamfunn.
Årsaken til dette var at NST ønsket et navn som ikke ble så lett forbundet med den kristene kirken.

Vi har fremdelse ikke noe eget senter/bygg for organisasjonene, da de ikke har hatt økonomi til å invistere i dette, men sparer nå midler
for å kunne kjøpe et lokale. Det første lokale vil etter planen komme i Oslo siden der er her det er mest
aktiviet og størst behov. Etter hvert ønsker vi å ha flere lokaler.

 

Vil du lese om spiritualismens internasjonale historie se Historie under NSF