Medlemsblad

Vi har hatt medlemsblader siden 2010 og siden 2011 har det vært to nummer i året.
Disse bladene kan du nå få i vanlig post eller du kan få det som e-post.
I tillegg til dette vil noen av medlemsbladene være tilgjenglige på denne siden som PDF filer.
(Bladene har vært laget i forskjelige format, og derfor vil vi ikke kunne legge ut alle blader, men etter hver t vil vi prøve å få en del ut)

 

Vinter 2020 Vår 2021 Vår 2021

blad 16 forside copy Spiritualisten sommer 2018 v2 SP 19 blad19 sommer 2019 Vinter 2020

forside klokke healing 10 år forside copy medlemsblad tom sp 12 sp 11

 

sp 10 sp 9 sp 8 sp 7 sp 6

 

medlemsblad tom sp 4 sp 3 sp 2 sp 1

Utskrift