Healing

Koronavirus og healing

Dette er viktig å vite for deg som er healer i denne situasjonen. 

Healing: NYTT direktiv fra helsedirektoratet.

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomheter er det nå ikke lov til å drive komplementær og alternativ medisin eller alternativ behandling.  Dette gjelder fra 16 til 26 mars, med mulighet for forlenging. 

På grunn av dette og koronafaren ber våre healere om å slutte å gi healing. Siden Fjernhealing og Telefonhealing er på avstand vil vi anta at dette er lov siden det da ivaretar myndighetens pålegg om smittevern. (Telefonhealing er å gi healing mens klienten er på telefonen, skype osv.) Etter hvert som myndighetene kommer med andre krav, strengere eller lettere vil vi informere om dette.

Du som trenger healing kan finne en healer på våre liste over healere. Søk på finn healer.

Koronavirus

Det kan hende at du vil få forespørsel om healing av folk som har fått Koronavirus.  Vi må se på koronaviruset som en sykdom som kommer under §6 i Loven om alternativ behandling.

Dette betyr at du ikke har lov til å heale direkte på denne sykdommen eller si at du gjør det.  Vi minner om at det er ulovlig å gi løfte om bedring eller helbredelse.  Det kan å gi healing til personen i henhold til paragraf 6 i Loven om alternativ behandling.  Både i kommunikasjon og i din healing må du da følge denne paragrafen, som er gjengitt nedenfor

§ 6.Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.

 

 

 

Mange aktiviteter i år!

Er du healer, lyst til å bli det eller er du bare nysgjerrig på healing? Hands
Ikke alt mellom himmel og jord kan eller skal forklares og healing er nok en av de tingene, ikke er det skummelt heller. Mange healere kaller seg lysarbeidere og det er et fint ord, ja kanskje det best dekkende ordet. I dette ordet kan man legge mange ting som lys, kjærlighet, universet, energier, annen dimensjon og tro. Kom og hils på oss på et våre møter! Still spørsmål, observer eller ta del i healingen.

Gratis healing:
I Oslo har vi gratis individuell healing på dagtid på tirsdager. Frammøte er mellom 11.00 og 14.00, på Det Spirituelle Hjem som ligger i Hoff Terrasse 6. Bare møt opp, det er ingen booking. 
På Tirsdagene har vi også faste gratis healingkvelder, for mer informasjon se startsiden vår, "Hjem". Vi har åpent for alle og du får også her gratis healing. 

Er du healer og føler at du trenger mer tilhørlighet, støtte og fellesskap, så er vi der for deg også. Vi organiserer, utdanner, "anbefaler" og godkjenner healere. Det er mange muligheter.  
Vi vil dette året ha aktiviteteter flere steder i Norge, mye i samarbeid med medium for å gjøre kveldene enda mer spennende. Det vil være flest aktitivteter i Oslo, men trykk på "Avdelinger" på menyen i overkant på denne siden, så finner du også møter andre steder vi er representert. 


Vel møtt! 

Nye healingkurs 2020

NSH har mange healere i foreningen og vi ønsker flere, og målet vårt er at flest mulig får tatt godkjent utdannelse og blir Godkjente healere. I den forbindelse så organiserer vi flere kurs innen healing. 

Vi har vårt kurs innen Holistisk Healing som gir deg en god start på din utdannelse innen healing. HH web small.jpgMed dette kurset kan du bli godkjent healer i forhold til myndighetens krav og du kan lære mye om en meget enkel og effektiv healingmetode. Neste kurs starter snart i nærheten av våre avdelinger. 

Vi har nå også gode videregående kurs basert på den nye boken "Healenes Hemmeligheter" av
André Kirsebom. Boken og kurset gjør at du som allerede jobber med healing kan utvikle din
healling til å bli ennå bedre.

Se mer informasjon på våre kurssider. Trykk her for å komme til våre kurssider! 
Se flotte bilder fra et av våre kurs:  Stemning fra et healingkurs

Vi har også rene VEKS -kurs (etikkurs) for healere som allerede jobber med healing og ønsker å bli godkjent healer. Som en aktiv organisasjon ønsker vi også å utdanne flere lærere innen healing rundt om i Norge. Ønsker du å utdanne deg til lærer innen healing, ta kontakt med Turid D. Thofte eller André Kirsebom.

Annonsering for våre healere

Nå i vinter starter vi en landsdekkende annonsering for våre healere i NSH. Vi satser først og fremst på nettannonser, men også noe på papir. Annonsen vil også ha en link til våre godkjente medlemmer/healere som er oppført i Finn Healer på våre nettsider. Sjekk om du er oppført!

Med hilsen
Styret NSH

Etikkurs - regler for alternativbehandlere

På grunn av økte krav til Etikk og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære) kurs innen bransjen for Alternativ Behandling, har vi i NSH utvided våre kurs innen dette. Dette ble gjort for noen få siden.  Det nye omfanget vil etter bransjestandarden være kurs med minst 50 timer fordelt på forelesninger, selvstudie, gruppearbeide og oppgaveskrivning. Det vil også bli eksamen på alle disse kursene. 

De fleste kursene er blitt endret.  Kursene endres og dette implementeres fortløpende. 
Friedhurst