Healing

Høring om MVA

Finansdepartementet har sendt ut en høring om innføring av mva på healing 

Det er nå fremmet et forslag om å innføre merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Finansdepartementet har sendt dette forslaget på høring.  Vi i NSH har svart på denne høringen med den hensikt om å beholde dagens ordning slik den er.

Vi som registrerte healere i Alternativregisteret i Brønnøysund ønsker at mva fritaket på behandling fortsetter slik det er i dag.  

NSH skriver i sitt svar at mva vil føre til høyere priser for klientene, færre som tar utdanning og således færre seriøse behandlere. Vi påpeker også at det de vil få inn i mva vil bli spist opp av den ekstra belastningen helsevesenet vil få om det er færre healere som hjelper mennesker. En av argumentene til finansedepartemente er at det er lite forskning på at alternativ behandling virker, noe som som kun viser en mangle på kompetanse fra myndighetenes side. På grunn av dette he