Presseklipp

Presseklipp for NSH:

 

Som publisert i mittmedium 14.03.2020, skrevet av Andre Kirsebom

 

Er healingkraften medfødt eller lært?

 

 

Er healingkraften medfødt eller lært?

Mange som har prøvd healing har fått god hjelp. De har kjent kraften og følt helbredelsen komme. Et naturlig spørsmål som dukker opp da er: Kan alle gjøre dette? Kan alle bli en healer? Hva skal til for å bli en god healer?

Det første store spørsmålet som alle stiller seg, er om mediumistiske evner og healingevner er medfødt eller om de kan læres. Etter å ha lest mye om dette og studert problemstillingen, er det klart for meg at begge deler er viktig for å kunne bli en god healer.

João Teixeira kalles John of God fordi han er så godt kjent for sine sterke healingevner.

La oss starte med påstanden om at en healer er født med evnen. Vi har et par gode eksempel på slike healere og medium. La oss begynne med João Teixeira, også kalt John of God. Han var rundt 16 år da han møtte en kvinne under en bro

da han skulle ta seg en dukkert. Neste dag var hun ikke der, men han kunne høre stemmen hennes som fortalte ham at han skulle gå til Spiritist Center of Christ. Han gjorde som hun sa. Da han kom dit, kom sjefen for senteret til ham og spurte om han var João Teixeira de Faria, noe han kunne bekrefte. Sjefen sa de hadde fått beskjed om at han skulle komme. I samme øyeblikk «besvimte» João.

Noen timer senere kom han til bevissthet. Menneskene rundt ham fortalte at han hadde innlemmet ånden av kong Salomo og healet mer enn 50 mennesker. Dette startet hans karriere som healer og beviser at man kan få en sterk healingkraft fra én dag til en annen om man har evnene. (Cumming og Leffler, 2007)

Les også: Er «John av Gud» sann og ekte?

Sterke krefter

Eusapia Palladino

Et annet eksempel er mediumet Eusapia Palladino. Som 11-åring satt hun ved et svært langtrukkent italiensk middagsselskap og kjedet seg. Plutselig begynte ting å bevege seg rundt på bordet. Etter å ha brukt elimineringsmetoden fant gjestene ut at det var Eusapia som skapte fenomenet. Hun utviklet seg senere til et sterkt fysisk medium.

I begge disse tilfellene skjedde noe spontant, og i begge tilfellene var det sterke krefter. Likevel betyr ikke dette at noen av dem var utlært da de startet. Det de hadde, var svært gode utgangspunkt for å jobbe videre.

Det som er interessant, er at Eusapia ikke visste om sine evner før de ble eksponert for hendelsen. De fleste blir ikke klar over sine evner før de blir eldre. Dette forteller oss at evner kan ligge latent hos mange mennesker, men man finner ikke ut av dem før noe spesielt skjer.

 

Hvis vi ser på læring som tema, kan vi se på hva Joralf Gjerstad forteller i en av bøkene om ham. Han sier at etter at han oppdaget evnene sine, brukte han lang tid på å videreutvikle dem.

Et annet eksempel er healeren George Chapman, som forteller at han tidlig i sin utvikling mediterte tre timer hver dag i fem år for å utvikle seg til å bli et transemedium. Det viser noe av den tiden og engasjementet enkelte mennesker legger inn i sin utvikling. Chapman ble en av de største healere i England. (Stemman, 1984)

To slutninger

Som en konklusjon kan vi trekke to slutninger: Vi kan slå fast at for å utvikle seg krever det både en viss grad av evner og at man må jobbe for å utvikle seg som medium eller healer.

Når det gjelder evner, er det noe som alle har i større eller mindre grad. Siden vi alle har en åndelig energi – en sjel – kan alle mennesker heale. Likevel er det klart forskjell på våre evner. Noen har mer og andre har mindre. Det som er spennende, er at vi ikke vet hvor store evner hver enkelt av oss har i seg. Det må vi finne ut over tid. En del av årsaken til at mange ikke finner ut at de har meget gode evner, er at vi lever i en kultur som ikke fremmer denne siden av oss. Det er derfor viktig at vi åpner oss for det åndelige. Når en gjør det kan du finne ut hvilke evner som ligger latent deg.

Hvem gjør healingen?

Medium healer! Du lurer kanskje på hvorfor mediumet Eusapia Palladino også brukes som eksempel når vi ser på healing. Årsaken er at alle healere i utgangspunktet er medium. Den gamle engelske betegnelsen for healer var «healing medium», som er en mer korrekt betegnelse på ordet healer. En healer er egentlig et medium som kanaliserer healingenergi fra åndeverdenen. Vi kan altså forstå det slik at det er åndene som arbeider med og gjennom oss som utfører selve healingen. Healeren er bare en kanal.

Dette kan illustreres som tegningen nedenfor viser. På illustrasjonen kan vi se at vi har med oss healeren, som skal ha en kontakt både med klienten og ånden som vi gjerne kaller en healingguide. Den nederste pilen mellom healer og klienten er der vi skal linke oss inn på klienten, samt at vi skal motta informasjon fra klienten. Å linke betyr å koble seg på en energi eller person.