Styret NSH

Styret for 2019 i NSH er slik:

Leder:           Cecilie E. Lund
Nestleder:      Permsjon 
Kasserer:       Anne Fehn
Medlem:         Bjørg Leonardsen
Medlem:         Mona Linn Larsen
Medlem:         Turid Dahlen-Thofte i Permsjon
Revisor:         Monica Trolløy