Medium

To nye medlemmer i ledelsen i NSFM

Vi ønsker velkommen til Odd Arne Hagen og Ole Holter som er nye medlemmer i ledelsen i NSFM. De overtar etter Anita O.J.Strand og Maria Meisfjord som gir stafettpinnen videre. Vi takker damene for godt utført arbeid og ønsker dem lykke til videre.
Bilde av NSFMs nye leder Odd Arne Hagen til venstre og Ole Holter til høyre.

                 1375Odd Arne                                   Ole Holter