Trossamfunn

Koronavirus og Fjernhealing

 

Healing: NYTT direktiv fra helsedirektoratet.

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomheter er det nå ikke lov til å drive komplementær og alternativ medisin eller alternativ behandling.  Dette gjelder fra 16 til 26 mars, med mulighet for forlenging. 

På grunn av dette og koronafaren ber våre healere om å slutte å gi healing. Siden Fjernhealing og Telefonhealing er på avstand vil vi anta at dette er lov siden det da ivaretar myndighetens pålegg om smittevern. (Telefonhealing er å gi healing mens klienten er på telefonen, skype osv.) Etter hvert som myndighetene kommer med andre krav, strengere eller lettere vil vi informere om dette.

Du som trenger healing kan finne en healer på våre liste over healere. Søk på finn healer.

Koronavirus

Det kan hende at du vil få forespørsel om healing av folk som har fått Koronavirus.  Vi må se på koronaviruset som en sykdom som kommer under §6 i Loven om alternativ behandling.

Dette betyr at du ikke har lov til å heale direkte på denne sykdommen eller si at du gjør det.  Vi minner om at det er ulovlig å gi løfte om bedring eller helbredelse.  Det kan å gi healing til personen i henhold til paragraf 6 i Loven om alternativ behandling.  Både i kommunikasjon og i din healing må du da følge denne paragrafen, som er gjengitt nedenfor.

§ 6.Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.