Trossamfunn

Facebooksiden - Norsk Spiritualist Forening avdeling Østfold

Det har dessverre vært lagt ut mye sladder, personangrep og falske nyheter på Facebook
rundt dette tema, våre organisasjoner NST og NSF. Denne sladderen inneholder svært mange
faktafeil og er lagt ut et kjent medium i bransjen, som ikke jobber med NST og NSF.
Hva som trigger hennes handlinger er ukjent for oss. 
Vi har tatt kontakt og oppfordret til dialog, men ikke fått noe respons. Således har vi ikke
fått forklare vårt syn eller hva som er faktafeil, noe som gjør det hele uetisk fra dette
mediums side.  

 
På grunn av spørsmål og spekulasjoner rundt Facebook-siden vil vi informere om dette. 

Det hele startet med en tvist om hvem som har retten til FB siden til Norsk Spiritualist Forening
avdeling østfold. Vi har nå fått administrasjons rettighetene tilbake til FB-siden, men måtte gå rettens vei for
at dette skulle skje.  Dette er en stor lettelse og glede for oss, våre medlemmer og følgere i Østfold at
saken ble løst. Dette gjør at den nye ledelsen i avdelingen fortsatt kan ha en god kontakt med våre
medlemmer og følgere. 
 
Etter vår mening var det helt unødvendig at konflikt havnet i retten og ble kostbar for både oss og folk fra den gamle
ledelsen. De nektet å gi fra seg administrasjonsretten til vår FB-side, siden de hadde jobbet på den for oss. En har ikke
rettigheter til arbeidet en gjør i en organisasjon, om en får betalt for det eller jobber frivillig. Om en er telefonselger
for et forsikringsselskap, tar man ikke med seg kundene man har solgt forsikring til når slutter i jobben. Den gamle
ledelsens eierkrav har blitt avvist av Tingretten i Follo der NSF, NST og NSH fikk medhold i at FB-siden tilhører disse
organisasjonene NST, NSF og NSF. Naturlig nok ble de også dømt til å betale en del av saksomkostningene. 

Det er trist at det ble en tvist, for vi har jobbet godt sammen i mange år. Derfor vil vi samtidig benytte anledningen til å
takke den gamle ledelsen i Østfold for fint arbeid gjennom disse årene. 
Våre veier skilles, men vi håper at vi nå kan legge konflikten bak oss og jobbe videre for å hjelpe både mennesker og ånder.