Innmelding skjema NST

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

 Medlemskap NST

I medhold av lov av 13. juni 1969 (nr. 25) om trudomssamfunn og ymist anna § 9 attesteres at jeg

 melder meg inn i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

 

Trossamfunn medlemskap gir gratis medlemskap i både trossamfunnet og forening.

- Innmelding som Medium ( ) Healer ( )

 Ønsker du som aktiv healer eller medium og profileres på våre sider ( ) (Ekstra Pris for aktiv

 medlem er kr. 350,-)

  

- Jeg er per dags dato medlem i et annet trossamfunn. Jeg er klar over at jeg selv må melde

 ut av dette trossamfunnet for å bli medlem i NST ( )

Navn: ___________________________

 

Adresse: _________________________

 

Postnummer: ____ By:___________________

 

Tel: _______________Mobil: _____________

 

E-Post: _______________________________

 

Hjemmeside:___________________________

 

Personnummer:

 _____________________________________

 

Sted: Dato:

 

Underskrift:

 

Utskrift