noenfr

DSH - Sirkler


Det er planlagt og ha flere sirkler og samtalggrupper på Det Spirituelle Hjem. 

Så langt jobber vi med en sirkel innen klarsyn og en åndelig samtalegruppe. 

Så snart som vi har mer informasjon om dette vil vi sende ut mer informasjon om dette.