Fysisk mediumskap

Fysisk mediumskap

Fysisk mediumskap

Spiritualismen ble grunnlagt ut fra det fysiske mediumskapet da, to unge jenter, i 1848,  senere verdenskjente fysiske medium, etablerte kontakt med ånden til en myrdet dørselger. Jentene het Margaret og Kate Fox og de etablerte kontakt ved hjelp av banking.

Hendelsen nevnt ovenfor fant sted i Hydesville, New York, USA og var et gjennombrudd som fastslo at ikke bare overlever vi mennesker døden, men også at det er mulig å kommunisere med de avdøde under de rette forhold. Dette resulterte i en eksplosjon av fysiske fenomener over hele Nord-America og nådde endelig England i 1852.

For at fenomener skal kunne kategoriseres som fysiske fenomener, må det "tas i bruk" minst en av de fem fysiske sansene, dvs. en må kunne se det, høre det eller føle det osv, og alle som er til stede må kunne se de samme tingene. På de mer enn 150 år siden hendelsen i Hydesville, har det blitt produsert utallige ulike fenomener av den åndelige verden, og under følger en liste over noen av dem:

 

Apportasjon  (Gjenstander som dukker opp)

Fysisk mediumskap

Blir brukt om fysiske objekter som har blitt dematerialisert på et sted og som blir transportert til et annet sted og materialisert der. De to bildene til høyre er for- og baksiden av et bilde som ble materialisert på Stanstead Hall i april 2002 gjennom mediumskapet til Minister Judith Seaman. Det er en ca. 6,5cm stor kvadrat og er laget av papp. Det var en "gave" til en av de italienske studentene fra hennes søster i åndeverdenen. Uken før dette, under lignende hendelser, ble en fjær materialisert, og det uvanlige med denne fjæren, var den utrolig sterke parfymelukten.

Personlig kan jeg attestere for begge disse hendelsene da jeg satt ved siden av Judith når de ble materialisert. Judiths spirit, Amy, ropte opp mottakeren fra publikum, strakte ut Judiths hånd med håndflaten ned, og da mottakeren la sin hånd under hennes, var gjenstanden der plutselig.

 

Direkte Stemme

Fysisk mediumskap

For at åndeverdenen skal kunne bruke deres egen stemme til å kommunisere med oss, må de kunne vibrere med den fysiske atmosfære. Siden de ikke har noen fysisk kropp, må de finne en annen løsning. En løsning er å lage en stemmeboks fra ektoplasma (bildet til høyre), og dette gjør dem i stand til å snakke til oss som de gjorde da de levde her på jorden.

Ettersom stemmeboksen ofte kan være veldig liten, blir det ofte brukt en trompet for å forsterke lyden og for og mer direkte kunne henvende seg til den personen det gjelder. En trompet brukt til seanser, er en ca. 60cm lang aluminium kjegle som fungerer som en megafon og gjør lyden mye sterkere. Stemmeboksen er plassert i den tynne enden.

 

Ektoplasma

I følge Arthur Finley er ektoplasma substans tatt fra mediumets kropp blandet med eterisk substans. Dette gjør at åndene kan påvirke fysiske ting. Som regel er ektoplasma veldig lys sensitivt, men det kommer an på hvordan det oppstod. Av den grunn blir mange seanser holdt i totalt mørke eller i mørkerødt lys. Trenden i dag er at flere og flere jobber med å få til dette i et rom med dunkel belysning. Dette for at det skal være letter å se for tilskuere og mindre fare for juks.

Ektoplasma kommer ut av mediumet gjennom en tilgjengelig åpning, og ofte gjennom munn, nese. Bildet (til venstre) viser Jack Webber med ektoplasma som kommer ut gjennom munnen. Se også bilde over hvor det fra det ene øret blir dannet en stemmeboks for direkte stemme fenomen.

Fysisk mediumskap

 

 

 

 

 


I 1990 var jeg til stede på en seanse med Gordon Higginson på Stanstead Hall da ektoplasma begynte å komme fra solar plexus området som en tynn sky. Den kondenserte seg så til to armer. 

Bildet til høyre viser en ektoplasma stang i ferd med å levitere et bord.

Ektoplasma fenomener er i dag sjeldne. En av grunnene til det er at det tar så lang tid å utvikle, og det kan også være farlig for mediumet om man ikke har full kontroll over rommet og menneskene som man jobber med.
Heldigvis virker det som om det nå begynner å bli mer interesse for tema.


Uavhengig Stemme

Uavhengig stemme fenomenet utarter seg ulikt fra direkte stemme ved at det ikke er direkte knyttet til mediumet ved hjelp av ektoplasmisk stang og heller ikke er trompet nødvendig. Stemmer høres helt enkelt som om de kommer ingensteds fra og kan høres over hele rommet.

Etta Wreight var et av de dyktigste stemme mediumene, og hun kom fra USA til England i 1913 for å demonstrere mediumskap. Disse seansene er skrevet ned i boken "The Voices" av viseadmiral Usbourne Moore. Under noen av seansene hadde hun så mange som tre trompeter og uavhegngige stemmer som holdt på samtidig.


Levitasjon

Fysisk mediumskap

Levitasjon er bevegelse av et objekt uten noen vanlig form for støtte. Dette kan bli gjort enten gjennom telekinese eller ved bruk av ektoplasma. Bildet viser et bord i løse luften under en seanse.

Det beste eksemplet på levitasjon var gjennom mediumskapet til D.D. Hume. I 1860- og 70 årene hvor ble han levitert han rundt omkring i rommet, over hodet på tilskuerne ved mer enn hundre anledninger. Ved en hendelse ble han levitert ut gjennom vinduet i tredje etasje og inn gjennom et vindu like ved.

 

Materialisering

Fysisk mediumskap

Dette er nok den mest spektakulære av alle fysiske fenomener. Men når det er sagt, har de fleste ledende investorene sagt seg enig i at det beste beviset for overlevelse har blitt gitt gjennom stemme fenomener, ettersom de kunne holde lange samtaler med ånder.

Bildet til venstre er av en materialisert form av Katie King, mediumet er Florence Cook. Ikke bare var Sir William Crookes tillatt å fotografere og undersøke henne, han fikk også tillatelse til å klippe en hårlokk. Denne hårlokken eies nå av SNU og blir oppbevart på museet på Stanstead Hall.Banking

Kontakt via banking, er slik det hele startet i 1848. Banking kan tydelig bli hørt fra hvor som helst i rommet, og Crawford, som undersøkte Kathleen Golliger, slo fast at banking varierte i intensitet og volum fra helt stille bank til veldig høylytte "nesten-som-slegge-slag" som kunne høres over hele gaten.

Ved å etablere koder, f.eks.: ett bank for "Ja" og to bank for "Nei" blir det mulig å stille spørsmål. I et lignende tilfelle hadde jeg en gang en samtale ved hjelp av en bordlampe. Den blinket en eller to ganger som svar på mine spørsmål. Dette kan utvikles til å involvere hele alfabetet for mer detaljerte svar. Du starter med å si alfabetet, "A, B, C..." osv. og du vet hvilke bokstav det er etter hvor mange bank det er.

Dette er veldig tidkrevende, og basert på egen erfaring, ser jeg nytten i å utvikle raskere måter å kommunisere på. Men det hele må jo starte et sted og dette er den enkleste kommunikasjonsformen å utvikle.

 

Automatskrift

To små tavler (som brukt av skolebarn) ble bundet sammen med hengsler, slik at de kunne lukkes som en bok. Et lite stykke kritt ble så plassert i hulrommet i midten, og tavlene ble bundet og forseglet. Mediumet holdt de forseglete tavlene i hånden sin, skrudde av lyset og etter en liten stund ble det skrudd det på igjen. Når tavlene ble åpnet, var det skrevet på de med håndskriften til den som hadde kommunisert. Eksempler på automatskrift kan ses på SNU museet på Stanstead Hall.


Åndemaling

David Duguid, et skotsk medium, hadde et fantastisk talent til å lage åndemalerier. Han kunne holde et lite kort, noen ganger så lite som 10cm x 5cm, i hendene sine og på under to minutter kom det frem veldig detaljerte, små bilder. Andre som er kjent for dette er to søstre som het Bangs sisters. 

Dette må ses for virkelig å forstå hvor fantastiske de er; SNU har flere originaler i sitt museum på Standsted Hall.


Transfigurasjon

En transfigurasjon er når mediumet har en maske av ektoplasma over eller rett foran deres eget ansikt. Dette blir da formet til ansiktet til en ånd som burde kunne kjennes igjen av noen som er tilstede i rommet.

Som du kan se av listen overfor, som på ingen måte er komplett, er de fra åndeverdenen, som ønsker å hjelpe oss, villige til å bruke mange metoder for å nå gjennom til oss, og med en meget enkel beskjed: "Det finnes ingen død."

Powered by Cornerstone