Innkalling Generalforsamling NST 2023

Innkalling Generalforsamling NST 2023

Innkalling til Generalforsamling i NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn Generalforsamling vil foregå på Det Spirituelle Hjem, den 15. Februar 2023 kl. 20.10.

Innkalling til Generalforsamling i NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Generalforsamling vil foregå på Det Spirituelle Hjem, den 15. Februar 2023 kl. 20.10.

Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo
(Etter vår medium kveld, kl.18.30-20.00)

Innkalling er sendt ut via nett og medlemsblad. Regnskap og årsmelding vil ettersendes til de som ønsker det.

Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. Saker som skal behandles av landsmøtet:


- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Det har kommet inn en sak.
Ingen andre saker er meldt inn, eventuelle saker som er meldt inn senest 3 uker før møtet.
- Valg av leder samt 3 medlemmer til styret.
- Oppnevnelse av valgkomitè for neste år. Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap,
send oss en e-post og vi vil sende det til deg som er medlem.

De som er til valg for nytt styre er:
Leder: Andre Kirsebom
Nest leder: Hege Heia-Gideonsen
Medlem: Marie Holm  
Medlem: Manuela Szulczyk Johansen
Medlem: Andrea Sollie
Medlem: Anne-Grethe Bergseth 


Revisor: Line Galta RSM Norge
Mer info vil du finne på våre lukkede medlemssider.

Styret i NST

Powered by Cornerstone