Om mentalt mediumskap

Mediumskap generelt kan forklares som seks ulike metoder der man arbeider med energier på ulike frekvenser. De syv metodene er som følger:

1. Kanalisering - å få kontakt med de som har gått over på den andre siden for å få frem bevis og et budskap. 

2. Husrens - skal det gjøres skikkelig må en kanalisere de ånder som er på besøk, og føle på energier i bygget. En kan ikke bare sende dem bort, men må finne ut årsaken til at de er på besøk og hjelpe dem med å gi et budskap. 

3. Healing - å gjøre folk bedre eller friske. De mer under våre healingsider og les Om healing. 

4. Fysisk mediumskap - når åndene gjennom mediumet oppleves fysisk, slik at alle som er tilstede kan høre og oppleve det samme, og se for eksempel at ting i rommet beveger seg av seg selv.

5. Transe - åndeverdenen kan snakke gjennom et medium som har endret sitt bevissthetsnivå og mediumet kan da også bli forandret i utseende og stemme.

6. Kanalisert tegning – når ett medium kan tegne en avdød person eller guide som blir kanalisert.

7. Synsk lesning – når man kun leser i den andres energier og ikke har kontakt med den andre siden.


Mentalt mediumskap – Kanalisering

Kanalisering er den metoden medium bruker for å oppnå kontakt med den andre siden. Det vil derfor være dette som blir utdypet her. Fysisk mediumskap er forklart i en egen artikkel. Se menyen under mediumskap.

Et medium er noe alle kan bli. Vi er alle født med muligheten til å utvikle de evnene, om vi ønsker det. Å være et medium betyr at en person kan hjelpe deg med kontakt med åndeverden eller "den andre siden". Denne kontakten kaller vi en kanalisering. Medium betyr å være i midten. Den informasjonen som mediumet mottar mentalt gjennom sine fem sanser, tolkes og videreformidles til deg som får besøk.

Siden spiritualismen startet å utvikle seg på slutten av 1800 tallet har det blitt mer og mer akseptert at menneskenes ånd lever evig. Når vi dør går vår ånd tilbake til åndeverden og lever der. De aller fleste velger å bli reinkarnert for videre læring og utvikling og kommer tilbake til jorden flere ganger. Selv om ånden er reinkarnert vil aspekter av den være i en åndeverdenen, så vi kan fortsatt kommunisere med dem. Når familie og venner dør vil de følge med oss fra den andre siden. De beholder sin personlighet, men lærer likevel mye når de går over. Ofte bekymrer de seg over oss og prøver å passe på oss så godt de kan. Problemet er imidlertid at det er vanskelig for dem å kommunisere med oss. Et medium vil kunne hjelpe med denne kommunikasjonen. Dine nære og kjære vil formidle sin eksistens og kan hjelpe deg i din hverdag. De vil kunne sende deg kjærlighet og fortelle hvordan de har det.

Når man går til et medium vil ofte en time deles inn i fire deler. Først vil mediumet opprette kontakt med den som kommer på besøk fra "den andre siden", så vil du få vite ting om den personen som underbygger at det er din familie/venn som kommer igjennom. Denne delen kaller vi beviser. Når den som ønsker besøket er sikker og har bekreftet hvem det blir kommunisert med, vil man komme til den delen som inneholder budskapet. De som kommer på besøk til oss kommer av ulike grunner, så et budskap kan være enkelt eller detaljert. Til slutt vil det være mulighet for en dialog, slik at den som har ønsket besøket kan stille spørsmål til den som har kommet igjennom.

Alle ånder som kommer på besøk vil være vennlige ånder. Det finnes kun kjærlighet på "den andre siden", så det innebærer ingen fare ved å etablere kontakt. Seriøse medium trekker ikke til seg ånder med problemer og det vil ikke formidles negative budskap.

Kriterier for et godt mediumskap. Det er store forskjeller på de som jobber med mediumskap. Det kan være vanskelig for deg som vil kontakte et medium, å vite om det mediumet er dyktig eller ikke. Anbefalinger fra andre kan ofte være en måte å finne ut om mediumet er bra eller ikke. Her er det satt opp noen enkle kriterier for hvordan du kan skille ut et godt medium. Det første mediumet må gjøre er å bevise hvem som han/hun har med seg. Å si at jeg har med meg din mor eller noe sånt, er en påstand og ikke noe bevis. Be mediumet fortelle noe om denne personen, slik at du kan gjenkjenne den som har kommet på besøk.

Gode eksempler på hva som kan komme frem under en kanalisering.

 • Utseende, høyde, kroppsbygning, øyenfarge, holdning, spesielle kjennetegn, personlighet.
 • Alder ved død, når personen døde, fødselsdag, fødselsmåned, dødsårsak og måte.
 • Navn på personen, eller andre rundt personen.
 • Hvem han/hun er i forhold til den som det kanaliseres for. (mor, bestefar, onkel, venn, etc.)
 • Antall søsken han/hun hadde selv, antall barn.
 • Hvor personen bodde, geografi, huset, gatenummer og hvordan det så ut der.
 • Arbeidet som personen hadde.
 • Hobby, interesser, hva vedkommende likte å gjøre.
 • Spesielle ting som personen hadde, gjerne ting du har et forhold til og/eller har nå.
 • Felles minner er også gode bevis på hvem som er på besøk.
 • Klær og sko er ikke viktig, om det ikke var noe helt spesielt og typisk.

Når man vet hvem som har kommet igjennom kan mediumet gi deg en beskjed fra de som kommer på besøk. Husk at ånden fremdeles har sin personlighet og at det som kommer igjennom må tolkes med det i minnet. De har en større forståelse og kunnskap, men de kan fremdeles ha sine meninger. Så husk at det er deres mening som blir formidlet og ikke den eneste sannhet.

Hvis mediumet sier noe som du ikke vet, husk at det kan stemme like vel. Skriv det opp og sjekk det. Hvis det viser seg å stemme, er dette et ennå bedre bevis på at mediumet hadde med seg rett person. Det bevises da at mediumet ikke har hentet den informasjonen fra ditt aurafelt. Så ting du ikke vet er bra, bare det ikke blir for mye av det. Max 5-10 %

Ting som har skjedd deg etter at personen har dødd, er også gode bevis. Det viser at personen er med deg, og passer på deg. Det viser også at de fremdeles eksisterer. Dette er ting som mediumet også kan hente fra ditt aurafelt, men likevel er dette viktig informasjon hvis det kommer fra den avdøde og at det kobles sammen med den informasjonen som du vet at de hadde ment. Forteller mediumet deg noe som skal skje i framtiden og det skjer, er det et tegn på et godt medium. Likevel er det ikke bra å gjøre dette, og dette frarådes. Ofte kan saker da bli som selvoppfyllende profetier.

Det er viktig å presisere at du hele tiden har dine personlige valg. En slik informasjon er bare en sannsynlig fremtid, ikke en som er fastsatt. Du kan påvirke den hvis du vil. Er du i tvil om noe, så besøk andre medium for å dobbeltsjekke. Om du hører det samme fra flere medium og du ikke på noen måte har gitt dem noen informasjon, kan du være mer sikker på at ting stemmer. Det er også viktig med noen gode kjøreregler for hvordan man arbeider på en scene/plattform som medium eller healer. Vi i NSFM har utarbeidet følgende retningslinjer for våre medium.

Hvis du vil se litt av vårt mediumskap kan du følge denne linken på Youtube: Filosofi og Mediumskap
Her ser du først en filosofi og så tre av våre medium som jobber på scenen.
Mediumene er André Kirsebom, Manuela Johansen og Hanne Fernås.

 

Retningslinjer for plattformsarbeid

Alle som skal jobbe på plattform må komme minimum 15 min. før kveldens program begynner.

 • Pent antrekk, innesko eventuelt støvletter. ( prøv å unngå olabukse, men ok om den er plettfri )
 • Presentere seg.
 • Forklare litt rundt mediumskap/healing.
 • Snakke klart og tydelig.
 • God etisk og faglig standard.
 • Man holder seg på scenen/plattformen under kanalisering/healing og setter seg ikke på scenekanten.
 • Tyggegummi er ikke akseptert.
 • Mediumet/healeren skal ikke stå med hendene i lommen under demonstrasjonen.
 • Vær positiv.
 • Vis empati og respekt for mottakeren.
Powered by Cornerstone