Husrens

Husrens

Ett av de vanligste problemer som man bruker medium til i dag er husrens. Etter programmer som Åndenes makt og andre programmer er dette blitt et viktig tema, et tema som har skapt mye frykt og enda flere missforståelser. Vi skal prøve å gi noen enkle forklaringer på hva bråk i huset skyldes.

De vanligste årsakene er:
1. Spirit som er på besøk
2. Personers egen spirituelle energi.
3. Naboer

Årsaker det ikke er:
Spøkelser, gjenferd, negative energier eller klebeånder:

Spirit på besøk:
Ånder som har forlatt denne jorden er ikke lenger opptatt av jordiske saker og ting. De kan ikke bruke klær, biler, hus, gjenstander og de spiser heller ikke mat. Derfor er de heller ikke interessert i noe av dette. De blir sånn sett heller ikke boende i et hus de har bodd tidligere.

Det de er interessert i er de menneskene som betyr noe for dem. Mennesket er en inkarnert ånd og ånder er interessert i andre ånder om de er på jorden eller på den andre siden.

Spirit eller ånder har flere oppgaver og bor derfor ikke sammen med de som de har forlatt. Det de gjør er å komme på besøk. Noen ganger oftere og noen ganger sjeldnere. Siden de kommer på besøk for å hilse på deg er det jo hyggelig at du er klar over det. Det hadde vært lite vits å besøke en venn om vennen din ikke visste at du var der. Siden de fleste av oss ikke er i stand til å kommunisere med åndeverden prøver de på en eller annen måte å få kontakt. Dette kan gjøres på mange måter. Gjennom å stryke noen over håret eller huden, flytte på saker, lage lys, lage lyder og lage energi på andre måter. Dette kan oppfattes på mange måter.

Ånder som er på besøk hos deg er der for å hilse på deg, passe på deg og de er glade i deg. De ønsker ikke å gjøre deg noe vondt eller skremme deg, men det kan ofte føre til misforståelser siden kommunikasjonen er så vanskelig.

Det vi mennesker må gjøre er å forstå at dette ikke er farlig og at de bare er her for å hilse på oss. Selv om vi ikke kan høre dem, kan de høre oss. Når vi snakker, tenker vi det vi skal si samtidig som vi sier det, og det er disse tankene som de kan oppfatte. Så skjer det noe, ta det naturlig, snakk med dem og la dem forstå at du vil kommunisere. Er det vanskelig så få et medium til å hjelpe deg. Medium er som tolker å regne.

Skjer det ting som du ikke liker, så si i fra til de som er der for å besøke deg. Husk at du er sjefen i din egen kropp og i din egen bolig.

 

Personers egen spirituelle energi

Som person er du en blanding av to ting. Det ene er den fysiske kroppen som du har. Kroppen som du bor i og som er deg. Dette er den kroppen som har blitt til gjennom det Darwin kaller artenes utvikling fra ape til menneske. Denne kroppen består kort sagt av kroppen og hjernen. I hjernen ligger det en del instinkter som er viktig for oss som mennesker. Blant annet er det reflekser, sanseapparatet som syn, hørsel osv. og basisinstinkter som vi blant annet bruker når vi kommer i konfrontasjoner; Instinktet for ”fight or take fligth” som gjør hvordan vi opplever farlige situasjoner, hvor vidt vi skal slåss eller flykte. Vår dyriske hjerne bestemmer en god del slike saker. Seksuelle signaler og lyster ligger også her.

Den andre kroppen du har er din spirituelle kropp. Denne kroppen blander seg med fosteret mens det ennå er inne i morens kropp. Din spirituelle del har med energi, tanker og følelser å gjøre, - den har med hvordan du utvikler deg som menneske, hva du lærer og hvordan du blir. Din spirituelle del har med din etikk og din holdning til andre mennesker og med den empati du kan føle med dem. Den spirituelle delen er en energi som er både i deg og utenpå deg. Energien du har i deg kaller vi gjerne chakra eller energifelter, men den energien som er utenpå deg kaller vi for aura.

Din spirituelle energi kan atskillig mer enn det du tror. En viktig del av den er tankens kraft som kan påvirke deg selv og omgivelsene dine. Denne tankens kraft kan ligge i din bevissthet, din underbevissthet eller i din superbevissthet. Mennesker som har lært seg å styre denne kraften har fått til saker som å lese tanker, få ting til å fly, endre temperaturer i eller utenfor seg. På samme måte som disse har lært seg å kontrollere sine evner, kan dette også skje spontant når det kommer fra underbevisstheten eller superbevisstheten. (I superbevisstheten ligger mye av vår åndelige viten) På grunn av dette kan personer få saker til å fly, flytte seg, TV eller Mobiler til å oppføre seg rart eller andre uforklarlige saker som skjer i et hus.

Det kan således være menneskene som bor i et hus som ubevisst lager slike hendelser.

For å bli kvitt eller kontrollere slike hendelser og evner kan dette løses med kunnskap og opplæring.

Naboer

Enkelte ganger kan man føle at det ikke er komfortabelt i et område av en leilighet, rekkehus eller lignende. Vi mennesker har mulighet til å stråle ut positiv eller negativ energi. Aura eller energi lar seg ikke stoppe av slike ting som vegger. Har man derfor et bosted som ligger vegg i vegg med en nabo kan man bli forstyrret. Det kan godt hende at naboen ikke vil deg noe vondt, men har et liv som i seg selv utløser denne negative energien.

Hva kan du gjøre med dette: Bruk din egen energi til å sette en grense mellom deg og naboen. Sett deg ned og utvid din energi. Når det er gjort noen ganger vil det skje automatisk og du vil ta den plass som er din.

Det går også an å sette opp lyskilder, som lamper eller levende lys ved veggen der energien kommer inn. Lys vil symbolsk kunne sette opp en sperre som virker på din psyke og som gjør at du tar din plass tilbake. Har du seng rett ved en felles vegg og har problemer med å sove, snu eller flytt sengen lenger unna. Finn lure og kreative løsninger.

Hva det ikke er:

Alle ånder går over til den andre siden. Åndeverden vet når de skal dø og det vil alltid være noen der for å hjelpe dem over. Alle har således gått over.

Det vi tror er spøkelser, gjenferd, negative energier eller klebeånder er missforståelser av de ånder som besøker oss eller oss selv som skaper negativitet. De som har gått over til den andre siden har ikke lenger behov for å være slemme, hevne seg eller plage noen. Det de jobber med nå er sin egen utvikling. Således vil de heller ikke komme tilbake for å gjøre oss noe vondt. Det vi ofte føler er vår egen psyke som spiller oss puss fordi vi ønsker oss oppmerksomhet eller å straffe oss selv. Spirit kan oppfattes som spøkelser men det betyr ikke at de er negative, de er ånder som er snille og som besøker oss.

Innen spiritualismen har vi en grunnregel om at like tiltrekker seg like. Det betyr at den eneste måten du kan tiltrekke deg noe negativt er ved at du ønsker å tiltrekke deg noe negativt. Det negative du tiltrekker deg vil være negativ energi fra andre mennesker. For å bli kvitt dette må du tenke annerledes. Tenk positivt.

Kan man tiltrekke seg negative energier/ånder? Svaret er NEI.

Kan man tiltrekke seg energier/ånder som gjør noe negativt? Svaret er JA.

Hvis du ønsker eller forventer noe negativt vil det også kunne skje. Du ber om det selv. Du ønsker å oppleve noe negativt og forventer det. Ja, da vil åndeverden kunne hjelpe deg med ditt ønske og gi deg det. Du har selv bedt om det, og ønsker det, så de er hjelpfulle som gir deg det, de er ikke slemme. Vil du ha det til å stoppe – ønsk deg noe annet.

Medium på husrens

Medium kan godt brukes til husrens og bør brukes til dette.

Det mediumet bør gjøre er å ta kontakt med den eller de som er der og snakke med dem, få klarhet i hvorfor åndene der og hva har de å si. Ofte vil de som er på besøk forsvinne av seg selv når de har fått sagt det de vil.

Er en i familien der for å passe på deg eller dere, er det positivt. Det kan hende at man ikke vil bli passet på eller at det ikke gjøres på en måte som er akseptabel for deg. Få da mediumet til å lage en avtale om hva den fra den andre siden kan gjøre hos deg og hva som ikke er akseptabelt. Hvordan de skal kunne vise seg, hva de skal kunne gjøre og hvordan de får lov til å passe på deg. For å si det enkelt.  Lag husregler.

Det er ikke noen vits å sende dem inn i lyset. Alle går over til den andre siden. Alle har vi guider som er med oss hele livet og passer på oss. - Fra før vi ble født, - gjennom livet når vi trenger dem og til en samtale etter at vi har gått over. At de ikke skal være der på kanskje den viktigste dagen i vårt liv er utenkelig.
(I Storbritannia som har en mye lengre tradisjon for dette, er dette et vanlig syn. Vi vet at kulturen i Skandinavia har noe annerledes syn på dette. Vi velger å støtte det engelske synet. De har tross alt mer erfaring og 1000 spiritualistkirker der vi i Skandinavia har 5. Det sier vel noe.)  
Årsaken til at de kommer tilbake er for å ta kontakt. Da må man snakke med dem for å finne ut hva de vil og hvorfor de er der. Å sende dem "inn i lyset"/ bort uten å kommunisere, er som å si at jeg ikke vil snakke med den besøkende og lukke døra. Da kan det godt hende at de kommer tilbake. Tenk på det som en helt vanlig konflikt mellom folk som er i et rom. Kropp eller ikke kropp spiller ingen rolle.

Har du et medium der som forteller deg om mange slemme og farlige ånder som skal fordrives og som gjerne vil ha en masse penger for dette, skal du se på dette med skepsis. Åndeverden er ikke skremmende.

Husk hele tiden at åndeverden er logisk. De er mer logiske enn oss mennesker, da de ikke er så emosjonelle som oss og ikke er egoistiske.
 

Utdannelse i Husrens:
Vi har normalt sett et til to spesialkurs i husrens per år. Dette er kurs for de som allerde kan mediumskap og føler seg trygge på dette.
Når man har tatt kurset kan man få tittel som husrenser godkjent av NSF.
Se etter med informasjon på våre kurssider.  

Powered by Cornerstone