nsf forside

Velkommen til nettsiden for Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Velkommen til nettsiden for 
 

Norsk Spiritualist Forening

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn


Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Hva skjer neste måned?

Koronavirus og healing oppdateringer

 

Regler for healing og alternativ behandling under Koronatiden.

 

Det er nå lov til å jobbe En-til-En med klienter igjen for healere og medium. 

Fra og med den 20. April er det nå lov til å jobbe med klienter igjen, men det skal være En-til-En
og det er et krav til at behandleren følge regler for smittevern. 
Det er derfor viktig at du leser gjennom denne og følger den nøye
Reglene for smittevern finner du nedenfor. 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt

Selv om det nå er lov til å jobbe en-til-en, oppfordres fremdeles at du tar en del av arbeidet ditt via fjernehealing og telefonhealing.    

 

Healing av klienter med Koronavirus.

Skal du gi healing til en person som også har Covid-19 må du vite dette. 

Healing av personen, ikke sykdommen, må skje ved fjernhealing eller telefonhealing. 

Det kan hende at du vil få forespørsel om healing av folk som har fått Covid-19.  Vi må se på Covid-19 som en allmenfarlig smittsom sykdom som kommer under §6 i Loven om alternativ behandling.

Dette betyr at du ikke har lov til å heale direkte på denne sykdommen eller si at du gjør det.  Vi minner om at det er ulovlig å gi løfte om bedring eller helbredelse.  Det kan å gi healing til personen i henhold til paragraf 6 i Loven om alternativ behandling.  Både i kommunikasjon og i din healing må du da følge denne paragrafen, som er gjengitt nedenfor

§ 6.Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.

 

 

Jesu' Åndelige Liv -Ny bok

Jesu´ Åndelige Liv

Er Bibelen blitt tolket feil? Kan den tolkes på en annen og mer spirituell måte? Coverbilde
Dette er spørsmålet som tas opp i boken til den engelske presten Rev G. Maurice Elliott. Den kristne presten studerte bibelen ut ifra et åndelig og spirituelt synspunkt. Elliott selv sier «Historiens mirakler er dagens naturlover». Med dette mener han at miraklene ikke var mirakler. De kan i dag forklares gjennom naturvitenskaplige lover.

Vi har nå gitt ut vår første oversatte bok som heter Jesu' Åndelige Liv. Dette er en oversetting fra en Engelsk orginal fra 1938 som heter "The Psychic Life of Jesus". Forfatter av orginalen er Rev. G. Maurice Elliott og oversetter er Kitte Stolt Gummerus. Vi er stolte over å ha fått oversatt denne boken og jobber for tiden med å oversette flere bøker til Norsk. 

Boken koster kr. 160,- og kan kjøpes på DSH - Det Spirtuelle Hjem i Oslo eller ved henvendelse til oss på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ved forsendelse i posten kommer det i tillegg porto på kr.45,-

(Bokhandlere har egne rabatter, ta kontakt med oss for pris.)

Du vil finne mye mer info om oss under menyvalget DSH oppe på siden, ellers kan du trykke her

 

 

Det Spirituelle Hjem

Velkommen til Det Spirituelle Hjem 

Norsk Spiritualistisk Trosamfunn og Forening har nå et eget lokale på Hoff Terrasse 6, som ligger nære Skøyen i Oslo. Navnet på stedet er "Det Spirituelle Hjem"Logo DSH 1. Vi har mange ledige rom for behandlere og kursholdere som leies ut, ta kontakt for informasjon om dette skulle være aktuelt for deg.   

I det nye lokalet vil vi kunne holde kveldene våre, kurs, foredrag og ha et sted hvor vi vil kunne gi healing til folk som trenger det.
Vi har også kvelder med healing på tirsdager og mediumskap på onsdager. Se aktivetskalenderen. 

Gratis healing: 
I Oslo har vi gratis individuell healing på dagtid på tirsdager. Frammøte er mellom 11.00 og 14.00, på Det Spirituelle Hjem som ligger i Hoff Terrasse 6.
Bare møt opp, ikke noen booking. 
På Tirsdagene har vi også faste gratis healingkvelder. For mer informasjon se startsiden vår, "Hjem".
Åpent for alle og du får også her gratis healing. 

Vi åpner igjen den 5. Mai. 


På grunn av krisen gir noen av våre Spirituelle Prester, prestestudenter og healere gratis fjern- og/eller telefonhealing:
Du kan og få samtale med en Spirituell Prest eller prestestudent. 
Ønsker du noe av dette, kan du kontakte de som er nedenfor '

Samtale og healing:

Marie Holm, PhD - Spirituell Prest og Godkjent healer, Mobile/whatsapp: +33 (0) 770755910, Skype/facebook: marieholmphd, Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hege Heia-Gideonsen; Spirituell Prest og Godkjent Healer,   90 95 39 82, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Manuela S. Johansen, Spirituell Prest og Godkjent Healer, 92840174, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne-Grethe Bergseth; Spirituell Prestestudent og Godkjent Healer, 92455422, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Andrea Sollie, Spirituell Prestestudent og Godkjent Healer, 92444874, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Susann Løndal, Spirituell Prestestudent og Godkjent Healer, 41005639, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  

Ren Healing: 

- Aud Rameckers Baltzersen, Godkjent Healer, 94254671, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

- Marianne Alberti, Godkjent Healer, 90404004, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Det Spirituelle Hjem er et treffpunkt som vi kan møtes på. Du finner også et spirituelt bokatek med et stort utvalg av spirituelle bøker i mange kategorier, disse kan lånes med seg hjem. Vi har også en samling av eldre og mer sjeldne bøker som kan studeres her på Det Spirituelle Hjem.  

Du vil finne mye mer info om oss under menyvalget DSH oppe på siden, ellers kan du trykke her

 

Velkommen til oss!

 

 

Innkalling Generalforsamling NSH 2020

Innkalling til Generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund

Generalforsamlingen for NSH er utsatt til den 15. Juni 

 

Innkalling til Generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund
Generalforsamlingvil foregå på DSH 15. Juni 2020 kl. 20.30. Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 

Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet. Årsmelding og regnskap vil ettersendes til de som ønsker det når det er ferdig. Vedlagt er et foreløpig utkast til årsmelding. Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet.  Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. 

Saker som skal behandles av landsmøtet: 
- Valg av ordstyrer 
- Godkjenning av innkalling 
- Valg av referent 
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll 
- Årsmelding 
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap. 
- Innkomne saker: 2 som er gjengitt nedenfor
- Valg av leder, 4 styremedlemmer og 2 vara.
- Oppnevnelse av revisor og valgkomitè for neste år. 

Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap, send e-post og vi vil sende det til deg som er medlem og har betalt medlemsavgiften.   

Forslag til styre som er til valg i NSH. 

Valgkomitéen foreslår disse til valget for generalforsamling: Valgkomiteen består av André Kirsebom, men har i denne sammenheng fått hjelp av mange flere for å sette sammen dette forslaget.

Hilde Lystad, 2 år
Maria Bugge, 2 år
Susann Løndal som kasserer, 2 år
Odd Arne Hagen, 1 år
André Kirsebom. 1 år
Anne Fehn som vara, 1 år
Steinar Hanson som vara, 1 år

Når valget er gjort vil styret selv velge leder og nestleder.
André Kirsebom er med for å hjelpe styret i gang i et år.
Om leder blir en av de som står som 2 år vil dette endres til ett år siden det er vanlig valgtid for leder.

Innkommende saker:

Forslag til NSH generalforsamling

Dette er en liste på forslag til generalforsamling fra medlem André Kirsebom som også sender dette som leder av søsterorganisasjonen NSF.  

  1. For å styrke og sikre samarbeidet må det være åpen kommunikasjon mellom NSF og NSH. Det foreslås derfor at referater fra styremøter skal sendes til den andre organisasjonen. Det skal også være mulig å sende en representant fra det ene styret til det andre som observatør når det holdes styremøter. 
  2. Forslag til generalforsamling i NSH Norsk Spiritualistisk Healerforbund 2020
    Ser at antall medlemmer i styret er forskjellig i Paragraf 6 og 7.
    I nr 6 står det 4 medlemmer og 2 vara, men det i paragraf 7 står 5 medlemmer og 2 vara. NSH kan ikke ha begge deler. Foreslår at paragraf 7 står og at paragraf 6 endres slik at det blir likt nr. 7.

  3. Det fremmes et mistillitsforslag mot styreleder av NSH. Årsaken er manglende ledelse og feil i den økonomiske styring og at leder ikke har villet rydde opp i dette når det ble kjent.
    Mistilliten vil også gjelde enkelte andre i styret om problemstillingene i NSH ikke er løst innen generalforsamlingen og/eller etiske retningslinjer og vedtekter ikke blir fulgt.

 

På grunn av mangler er ikke regnskapet ferdig. 
Ønsker noen tilsendt et midlertidig regnskap så ta kontakt med 
André Kirsebom ved mail på denne nettsiden.