Medlemsblad

Vi har hatt medlemsblader siden 2010 og siden 2011 har det vært to nummer i året.
Disse bladene kan du nå få i vanlig post eller du kan få det som e-post.
I tillegg til dette vil noen av medlemsbladene være tilgjenglige på denne siden som PDF filer.

Her kan også gamle blader leses som pdf. filer. 
Noen av de første bladene har blitt laget i filer som brukes i aviser, som vi ikke har tilgang til.
Derfor er to blader bare delvis tilgjenglig. For noen av bladene har vi kun en trykk-pdf som viser ekstra farger, men hele bladet er der.  
Vi ønsker deg god lesning. 

 

Powered by Cornerstone