Bli registrert og godkjent healer

Bli registrert og godkjent healer

I vårt Healerforbund har vi tre klasser healere. Det første er healere uten godkjenning. Det andre er Godkjent healer og det tredje er Registrerte healere. Registrert healer er en som har en godkjenning hos oss og har valgt å registrere seg i Brønnøysundregisteret for Alternative behandlere. Se mer om krav til dette nedenfor

 

Godkjenning:

Hvis du ønsker å bli godkjent healer i forbundet må du gå igjennom en godkjenningsprosedyre:

 

Det er flere måter å bli godkjent på:

1. Du kan gå på en skole som gir godkjenning som healer i NSH. Godkjente skoler er for tiden er kurs gjennom Norsk Spiritualist Forening eller noen av deres lærere. Sjekk ut vår seminar-side for å finne disse utdannelsene som vi har flere steder i landet! Er du usikker på noe så ta kontakt

2. Du kan ta et weekendseminar innen etikk (se kurs siden vår), og få 10 klienter til å sende inn et spørreskjema på den healingen du har gjort. Et alternativ til weekendkurset et et brevkurs på 6 brev innen etikk, kommunikasjon og lover. Dette er spesielt laget for de som bor langt unna Oslo og har vanskelig for å komme på weekendkurset, eller for de som ikke kunne komme på vår helg. Ønsker du dette ta kontakt med oss for skjema og utdannelse. Vi vil nå jobbe for å få flere etiske kurs.

3.Om du er godkjent fra et annet forbund, vil det kunne gi godkjenning hos oss. Forbund som er godkjent av oss per i dag er Det Norske Healerforbund. Er du med i et annet forbund, kan du likevel søke, men foreningen vil da måtte godkjenne forbundet i prosessen.

 

Etikk og VEKS i våre kurs gir en høy standard

På grunn av økte krav til Etikk og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære) kurs innen bransjen for Alternativ Behandling, har de seminar som vi og våre lærere holder har dette inkludert. Det nye omfanget vil etter bransjestandarden være seminar med minst 50 timer fordelt på forelesninger, selvstudie, gruppearbeide og oppgaveskrivning. Det er blitt eksamen på alle disse utdannelsene.

 

Godkjent av Helsedirektoratet som utøver organisasjon.
Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH) er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling.
Alle aktive healere som er godkjent av NSH kan registrere seg i registeret for alternative behandlere i Brønnøysund.

 

NSH krav til RGH-Healere

Basert på loven om alternativ behandling må NSH stille krav til at våre registerte og NSH -godkjente healere(RGH) må følge alle regler og krav som myndighetene stiller. Vi gir her kort utdrag i for hva slags informasjonen den enkelte healeren kan skrive, fortelle eller markedsføre om seg selv

-Ikke tillatt å ha blogg på egen nettside
-Ikke love helbredelse for sykdommer, alvorlige eller mindre alvorlige.
-Ikke lov å benytte off. diagnoser
-ikke ha suksesshistorier eller anbefalinger
-Ikke love hva behandlingen hjelper for eller i mot direkte

Dette gjeler alle media, nettsider, annonser, Facebook, brosjyrer, etc.
Tittelbruk: Kun lov å skrive eks: Registret healer NSH. Ikke lov å skrive Registert godkjent healer NSH. Dette kan gi inntrykk av at du som healer er off.godkjent, noe som ikke er tilfelle. Vær obs på dette.
Dette er ikke en fullstendig og uttømmende liste. Hver healer må selv passe på at den er innenfor alle lovkrav til enhver tid.

Powered by Cornerstone