Ledelse NSFM

NSFM er organisatorisk underlagt NSF Norsk Spiritualist Forening.

Kontaktpersoner for NSFM, husrenskurs og sertifisering er:

André Kirsebom, Telefon 90 12 22 80.
E-post kan du bare sende inn på NSF sin vanlige e-post

Men som bildet indikerer er ledelsen påvirket av hvordan åndene vil at vi skal lede et mediumforbund.
Toppbildet viser Gordon Higginson, Etelle Roberts og Sir Arthur Conan Doyle. Alle kjente spiritualister. 

Powered by Cornerstone