Bøker til Salgs

Lærebøker og pensumbøker i våre kurs

På Det Spirituelle hjem selger vi også lærebøker og andre bøker vi anbefaler.
Noen av disse er bøkene til André Kirsebom.
Du kan lese mer om dem ved å gå inn på www.aspirit.no

 

Bøker til Salgs

Mediumskap og klarsyn - i teori og praksis

Mediumskap og klarsyn - i teori og praksis Ønsker du å utvikle deg innen mediumskap og klarsyn? - Da er dette boken for deg! Her finner du mange praktiske løsninger på sentrale tema innen fagfeltet, og den har mange øvelser som kan hjelpe deg i din utvikling. Den inkluderer også den teorien du trenger for å kunne jobbe som medium eller klarsynt. Boken kan brukes individuelt eller du kan anvende den sammen med andre i en treningssirkel. Ønsker du å sertifisere deg som medium i NSFM (Norsk spiritualist forenings mediumforbund), vil den gi deg teorien du trenger til sertifiseringen. Læreboken er også laget for de som holder kurs innen temaet. Den vil gi deg som kursholder både teori og øvelser som du kan bruke på dine studenter.

 

Bøker til Salgs

Ønsker du å lære healing og kunne bli registrert healer? - Da er dette boken for deg!

Boken er en lærebok innen healing, samtidig som den dekker sentrale emner for deg som
ønsker å bli registrert healer i Norge. Med etikk og VEKS utdannelse fra et healerforbund kan
du registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund.

Healingen du kan lære av boken, er en spirituell og holistisk healing, som er enkel og kraftfull. Den samme healing som har blitt bruke av de største healere vi har hatt de siste 100 år. I boken er det eksempler fra mange av disse healerne og deres arbeid. Boken er også pensum til kursene til NSH. (Norsk Spiritualistisk Healerforbund) For mer informasjon om NSH og deres kurs, se på nettsiden

 

 

Bøker til Salgs

Healernes hemmeligheter - Hvordan utvikle din healing

En lærebok i healing basert på en undersøkelse av 25 verdens beste healere gjennom tidene.
Vi spør: - Hva var det som gjorde dem så gode og hva kan vi lære av dette?

Boken ser på 21 historiske og 4 nålevende healere, deres virke og deres liv. Basert på dette materialet legges det frem 15 hypoteser på hvorfor de var så gode. I tillegg inneholder boken 4 hypoteser som ser på psykologiske aspekter av healing og helse. Studiet ser på hvilke av disse som er viktigst og gir deg praktiske råd for hvordan du kan bedre dine resultater.

Mange healere sliter med å finne bevis for at healing virker. Boken har derfor et eget kapitt el som omtaler internasjonale forskningsresultater innen healing. Boken tar også opp spesialtema som kreft og det å heale verden.

Forskningen som denne boken bygger på er banebrytende! Så langt har forskning innen healing hatt fokus på å bevise at healing virker. Dette kan vi nå regne som et godt etablert faktum, men det betyr ikke alle healere får tilsvarende gode resultater. Tema for dette studiet er hvordan du kan bli bedre, slik at du kan bli en healer med stabilt gode resultater.

 

Bøker til Salgs

De Privilegerte

Flyktningstrømmen til Norge og Europa fortsetter og det er mange som velger å tjene penger på dette. Den unge politikvinnen Isabell Hegre får et tilbud om å lede en privat etterforskning av drapet på sin halvbror Tom, som ble drept mens han etterforsket ulovlig innvandring. Saken viser seg å avdekke en internasjonal liga som har spesialisert seg på ulovlig innvandring i Rolls Royce klassen. Med seg i dette arbeidet får Isa et meget uvanlig team som har ferdigheter innen både teknikk og åndelig kommunikasjon. Når ordinære metoder kommer til kort får de hjelp fra ånden til den avdøde politimannen. Sammen med de store pengene kommer også store utfordringer og farlige situasjoner for Isabell og hennes team.

Alle bøker til André Kirsebom kan kjøpes på Det spirituelle Hjem eller bestilles via hjemmesiden www.aspirit.no

 

 

Bøker til Salgs

Jesu´ Åndelige Liv

Er Bibelen blitt tolket feil? Kan den tolkes på en annen og mer spirituell måte?
Dette er spørsmålet som tas opp i boken til den engelske presten Rev G. Maurice Elliott.
Den kristne presten studerte bibelen ut ifra et åndelig og spirituelt synspunkt. Elliott selv
sier «Historiens mirakler er dagens naturlover». Med dette mener han at miraklene ikke
var mirakler. De kan i dag forklares gjennom naturvitenskaplige lover.

Vitenskapelige undersøkelser og erfaringer fra medium og healere har helt eller delvis
gjenskapt alle miraklene. Med dette kan vi slå fast at Jesus var et meget dyktig medium,
en fantastisk healer og en eminent taler. Han var en mann, et menneske som oss.
Vi er alle Guds sønner og døtre med åndelige evner. Jesus sa til disiplene i
Johannes 14.12:
«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de
gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger».

Mange healere og medium har gjort slike «mirakler» gjennom de siste 150 årene.
Boken gir forklaringer på miraklene og viser til at alle åndelige mennesker har
mulighet til å gjøre Guds arbeid og hjelpe mennesker.

 

Dette er en oversetting fra en Engelsk orginal fra 1938 som heter "The Psychic Life of Jesus". Forfatter av orginalen er Rev. G. Maurice Elliott og oversetter er Kitte Stolt Gummerus.
Vi er stolte over å ha fått oversatt denne boken og jobber for tiden med å oversette flere bøker til Norsk.

Boken koster kr. 160,- og kan kjøpes på DSH - Det Spirituelle Hjem i Oslo eller ved henvendelse til oss på e-post: mail@spiritualist.no
Ved forsendelse i posten kommer det i tillegg porto på kr.48,-
(Bokhandlere har egne rabatter, ta kontakt.)

 

Powered by Cornerstone