Kontakt og Styret NSF

Styret NSF, Norsk Spiritualist Forening

Telefon 94 78 89 70
E-post: send oss en mail

Post: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo

Pressetalsmann: André Kirsebom

Styret 2022-2023:
Leder: 
André Kirsebom
Kasserer: Juliana Weber
Medlem: Eli Backe-Hansen
Medlem: Rebecca Byers
Medlem: Toril Kristiansen
Medlem: Bodil Sæther 


Ledelsen i våre avdeligner: 
Leder NSF Avdeling Oslo: Maia Kjønø
Leder NSF Avdeling Bergen: Linda Andresen
Leder NSF Avdeling Østfold: Anne-Grethe Bergseth
Leder NSF Avdeling Stavanger: Bodil Sæther
Leder NSF Avdeling Hamar: Raymond Kjørsvik
Leder NSF Avdeling Trøndelag: Hege Heia-Gideonsen
Leder NSF Avdeling Vestfold: Vigdis Bøhn Sunde

Leder NSH Healerforbundet:
Styret i NSH er presentert under NSH

Leder NSFM Mediumforbundet: Samme som NSF
Ansvarlig for foredrag: André Kirsebom

For info om trossamfunnet, se på deres egne sider under menyen.

 

Fagetisk råd:

Fagetisk råd jobber med utarbeidelse av kriterier for godkjenning av healere.
De fungerer også som klageinstans på healere i NSH og medium i forbundet NSF
Kontakt med rådetet kan gjøres via foreningens vanlige e-post eller via telefon.
En klage som skal behandels må være skriftelig. 

André Kirsebom
Andrea Sollie
Aud Rameckers
Manuela Johansen
Rita Dagny Fauske-Kildahl

Powered by Cornerstone