Kontakt og Styret NSF

Styret NSF, Norsk Spiritualist Forening

Telefon 913 18902
E-post: forening@spiritualisten.no

Post: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo

Pressetalsmann: André Kirsebom

Styret 2024-2025:
Leder: 
Maia Kjønø
Kasserer: André Kirsebom
Medlem: Anette Flesjø Storsveen
Medlem: Rebecca Byers
Medlem: Jens Damstuen
Medlem: Celia Grimsgaard 


Ledelsen i våre avdeligner: 
Leder NSF Avdeling Oslo: Maia Kjønø
Leder NSF Avdeling Bergen: Linda Andresen
Leder NSF Avdeling Østfold: Anne-Grethe Bergseth
Leder NSF Avdeling Stavanger: Bodil Sæther
Leder NSF Avdeling Hamar: Nina Moen
Leder NSF Avdeling Trøndelag: Hege Heia-Gideonsen
Leder NSF Avdeling Vestfold: Vigdis Bøhn Sunde

Leder NSH Healerforbundet: Jonathan Dahl

Leder NSFM Mediumforbundet: Maia Kjønø
Ansvarlig for foredrag: André Kirsebom

For info om trossamfunnet, se på deres egne sider under menyen.

 

Fagetisk råd:

Fagetisk råd jobber med utarbeidelse av kriterier for godkjenning av healere.
De fungerer også som klageinstans på healere i NSH og medium i forbundet NSF
Kontakt med rådetet kan gjøres via foreningens vanlige e-post eller via telefon.
En klage som skal behandels må være skriftelig. 

André Kirsebom 
Maia Kjønø
Andrea Sollie
Jonathan Dahl
Manuela Johansen
Rita Dagny Fauske-Kildahl

Powered by Cornerstone