Sertifisert Medium

Sertifisering av medium og husrensere

Vi i NSFM som er en avdeling innenfor NSF, tilbyr sertifisering for alle medium både innenfor og utenfor foreningen. Sertifiseringen er tuftet på prinsippene fra The Arthur Findlay College i England, som har lang tradisjon for å utvikle medium. Det å sertifisere seg, gjør at man har en trygghet for seg selv og sitt eget mediumskap. Det er også en trygghet for våre klienter.

NSF og NSFM tilbyr en nasjonal uavhengig sertifisering.

Uavhengig av hvor du har lært mediumskap kan du få en sertifiser ing hos oss.
Dette tilbyr vi for å få en god og felles standard for medium i Norge. Du kan
ha tatt kurs hvor du vil i Norge eller utlandet, det spiller ikke noen rolle.
Hos oss er det ferdighetene og kunnskapen som teller ikke hvilke utdannelse du har
tatt. Årsaken til at vi tilbyr dette er for å sikre en god kvalitet på de
medium som er medlemmer i vårt forbund, og for å holde en faglig god
standard.

Priser:
Vi tilbyr en sertifisering for kanaliseringer (readinger) og en for demonstrasjoner fra plattform (scene).
Sertifisering koster kr. 1000,- og krever at du er medlem hos NSF.
Tar du sertifisering i forbindelse med kurs hos oss er dette gratis, men du binder deg til å jobbe minst 5 kvelder for oss.
Hvis du stryker på en av prøvene kan du gå opp på nytt. Dette vil koste kr 400 for readinger og 500 for plattform.

Titteler
På våre nettsider vil det da stå SM (Sertifisert Medium) før navnet til det mediumet som har valgt å sertifisere seg. De er to klasser SMp for plattform, SMr for kanaliseringer en til en
og Hus for Husrens.Vi tilbyr nå muligheten for en sertifisering innen Husrens om man tar egent kurs i Husrens.

Det er to måter å bli godkjent sertifisert medium innen NSFM:

1. Du kan ta en prøve for å bevise din kunnskap.
Demonstrasjoner fra plattform: Sertifisert medium klasse SMp
1. Første del vil være en teoretisk prøve. Prøven vil teste deg i saker som
kunnskap om forskjellige former for mediumskap, etikk og historie. Det gis
poeng for hvert svar og du må ha nok poeng for å bestå prøven.

2. Deretter må du gjennomføre tre kanaliseringer. En via telefon til sensor og
to kanaliseringer direkte for to ulike personer med sensor tilstede. (hvis
man allerede har for readinger vil telefonkanaliseringen og en til falle bort)

3. En plattformdemonstrasjon med to mottak på 15 minutter. Her er det
viktig at det kommer frem tilstrekkelig informasjon til at man vet hvem ånden
er, flere gode bevis på linken og en god beskjed.

4. Kurs i etikk. Har du det som healer vil dette kunne godkjennes. Om ikke, kan vi tilby dette kurset.

5. Du må enten i løpet av kurs hos oss eller på egen hånd få 10 evalueringer fra klienter som du har hatt readinger for.
Du vil få skjems som skal brukes til dette.

For alle prøvene gis det poeng. Poeng gis for kvaliteten på bevis og beskjed.
Du må ha nok poeng for å bestå prøvene. For plattform er kravet 35 poeng og for
readinger er der 75 poeng.

Kanalisering: Sertifisert medium klasse SMr

1. Første del vil være en teoretisk prøve. Prøven vil teste deg i saker som
kunnskap om forskjellige former for mediumskap, etikk og historie. Det gis
poeng for hvert svar og du må ha nok poeng for å bestå prøven.

2. Videre må du gjennomføre tre kanaliseringer.

En via telefon til sensor og to kanaliseringer direkte for to ulike
personer med sensor til stede. Her er det viktig at det kommer frem
tilstrekkelig informasjon til at man vet hvem ånden er, flere gode bevis
på linken og en god beskjed. Poeng gis for kvaliteten på bevis og beskjed.
Du må ha nok poeng på alle tre kanaliseringer for å bestå prøvene.

3. Du må også kunne ta en spirituell vurdering (assessment). Dette er en reading der du
både jobber synsk og mediumistisk. Hensikten er å kunne gi en vurdering av
klientens evner innen spirituell og mediumistisk arbeid.

4. Sminar i etikk. Har du det som healer vil dette kunne godkjennes. Om ikke, kan
vi tilby dette seminaret.

5. Du må enten i løpet av utdannelsen hos oss, eller på egen hånd få minst 10 klientevalusering på dine readinger.
Skjema for dette får du hos oss.

Sertifiseringsprøvene kan gjennomføres i ulik rekkefølge.

Husrens:
Om du allerede er et godt medium og har tatt en utdannelse innen dette, kan du melde deg på seminar innen husrens.
Ved endt seminar kan du få tittelen Hus som står for husrens.

2. Du har tatt din sertifisering et annet sted som er godkjent av oss.

Hvis du har godkjenning fra andre steder kan dette gjelde hos oss. Da må du legger frem dokumenter på din
godkjenning. Hvis vi ikke kjenner stedet fra før, må du legger frem informasjon om godkjenningsprosessen.

- Godkjente sertifisering per dags dato Sertifiseringer fra SNU i England.

Regler for medium i NSFM

Alle våre medium forplikter seg
også til å følge NSF's etiske regler og vår forståelse av mediumskap. Det
er utarbeidet kriterier for plattformsarbeid. Les mer om dette ved å trykke på
venstemenyen om NSFM og om generell mediumskap.

For mer informasjon og påmelding til sertifisering, kontakt leder av NSF Andre' Kirsebom.

Anbefalte bøker for de som vil ta en sertifisering:

Vi Kipling: Myths and Misconceptions in Spiritualsm.
ISBN 9781905961214

Andre Kirsebom: Mediumskap i teori og prakis.
Kan kjøpes via www.aspirit.no
ISBN 978-82-300-0967-3

Sir Arthur Conan Doyle: The History of Spiritualism vol. I og II
ISBN 987-0-85384-110-4


Mer om mediumskap utdannelse i NSF 

NSF har utdannelse i mentalt mediumskap; klarsyn og kanaliseringer. 
Et av formålene til foreningen er å holde messer med demonstrasjoner av mediumskap. I den forbindelse vil vi bruke både kjente medium som besøker oss, og medium som vi utdanner selv. Vi holder en utdannelse på tre nivåer med klarsyn og kanalisering, fra nybegynnerkurs til avansert.

Alle mediumkurs i regi av NSF bygger på moderne spiritualitet og erfaring fra den engelske spiritualiteten. Storbritannia har i dag over 1000 spirituelle kirker hvor det hver uke er jobbes med dette. De ligger fremst i verden på moderne spiritualitet og mentalt og fysisk mediumskap.

Gjennom å ta flere kurs vil du kunne bygge opp en utdannelse innen mediumskap, klarsyn og kanalisering. NSF har et tre-trinnskurs i mediumskap og vi tilbyr godkjenningsprøver for å bli sertifisert medium i NSF- Norsk Spiritualist Forening. Vi sertifiserer også prester innen NST- Norsk Spiritualistisk Trossamfunn.

Trinn 1: Grunntrinn i mentalt mediumskap. Dette inkluderer klarsyn og kanalisering som passer for nybegynnere, de som kan litt og for de som har interesse for og/eller har hatt ”overnaturlige” opplevelser som de ønsker å lære mer om.

Trinn 2: Videregående trinn i mentalt mediumskap. Dette er et trinn for de som har nødvendige forkunnskaper om klarsyn og kanalisering, har erfaring i å kanalisere og ønsker å utvikle seg videre innen mediumskap.

Trinn 3: Avansert trinn i mentalt mediumskap. Dette er et trinn for de som ønsker å utvikle sine potensialer innenfor mediumskap, lære mer om mediumskap , eller utdanne seg som medium ved å ta sertifisreringsprøver innen NSF og bli sertifiserte medium.

For nærmere informasjon om det enkelte trinn, se i toppmenyen under utdannelse.

Powered by Cornerstone