NST - Trosgrunnlag og informasjon

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn er der for å kunne hjelpe mennesker til å ha et godt og åndelig liv som gir verdi og mening. 
Vi har Åndelige kvelder der du kan få kontakt med dine kjære, Healing kvelder der du kan få gratis healing og lærekvelder for åndelig påfyll. 
Vi har og seremonier som navnedag, konfirmasjon, vielse og gravferder. Våre seremonier er meget vakre, og vi setter vår ære i at de skal gi gode minner. Seremoniene holdes i hele landet. NST ble etablert i Norge i 2007.
Hovedkontoret er i Oslo og vi har nå avdelinger i Hordaland, Rogaland, Hedmark, Trøndelag, Vestfold og Østfold. Vi utdanner medium, healere og spirituelle prester.

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

 

 

 

 

 

NST's tro bygger på Spiritualismens 7 prinsipper:

  1. En Gud som er i alt og alle
  2. Menneskets samhold og kjærlighet
  3. Aksept av åndeverden og engler
  4. Sjelens evige liv
  5. Personlig ansvar
  6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling
  7. Evig utvikling for alle sjeler

Kjernen i vår tro kan og beskrives på denne måten:

Jeg tror på Gud, en universell kraft, som er i alt og alle.
På et evig liv i lys og kjærlighet.
Reinkarnasjon og evig utvikling av alle sjeler.
På engler, guider og hjelpere, som hjelper oss i vår læring.
At vi må ta ansvar for våre liv, våre medmennesker, dyrene og naturen.
Og at vi må ta ansvar for våre tanker, tale og handlinger,
for det som sendes ut, vil prege våre sjeler.

Ordet Gud kan også bety Den Universelle Kraft, Kilden, Allah eller Skaperen. Det kan være opp til hvert enkelt menneske å definere.

Hva gjør spiritualismen spesiell:

- Vi jobber for å bevise at vi lever evig, der andre henviser deg kun til å tro. Dette gjør vi gjennom vår kontakt med den andre siden
- Vi har åndelige kvelder hvor mesteparten av tiden brukes til kontakten med de som har gått bort. Dette beviser vår tro.
- Spiritualismen er både en tro, en filosofi og en vitenskap. Disse støtter hverandre til en helhet.
- Vår tro baseres på 7 prinsipper som kan tolkes i forhold til vårt samfunn i dag. Det baseres ikke på gamle regler og skikker
- Vi tror at Kilden/ Gud, er den samme for alle religioner, uavhengig av hva man kaller denne intelligensen.
- Vi tror ikke at det finnes en djevel, eller noen som bevist planlegger ondskap for ondskapens skyld.
- Vi tror at ”alle” religioner fører deg til Gud, og at alle må få lov til å velge sin vei.
- Vi aksepterer andre religioner på linje med vår egen. (Det betyr ikke at vi er enig i hvordan en del religioner utøves.)
- Vi tilbyr healing til de som trenger det. Dette gjør vi på våre healingkvelder. 
 

I spiritualismen har vi åndelige og healing kvelder som er våre ”gudstjenester”. 

Slik er en healing kveld. (ca. 1,5 time)
- Du ønskes velkommen
- Åpningsbønn
- Sang. (Sangene er moderne, populære sanger på Norsk eller Engelsk)
- Spirituell filosofi rundt de 7 prinsipper og om livet.
- Sang (for å få opp stemningen)
- Healingmeditasjon eller foredrag.
- Demonstrasjon av healing på scenen
- Individuell healing til de som har kommet
- Takk til medium, skaperen og åndene.
- Slutt

Se aktivitetskalenderene vår for å se hvor vi har disse kveldene.

Slik er en åndelig Mediumkveld: (ca. 1,5 time)
- Du ønskes velkommen
- Åpningsbønn
- Sang/Musikk (Sangene er moderne, populære sanger på Norsk eller Engelsk)
- Spirituell filosofi rundt de 7 prinsipper og om livet.
- Sang/Musikk (for å få opp stemningen)
- Demonstrasjon av en eller flere medium, som kontakter den andre siden. (mesteparten av tiden)
- Takk til medium, og skaperen og åndene.
- Slutt
Av og til har vi foredrag etter den vanlige kvelden.


Slik er en åndelig lærekveld: (ca. 1,5 time)
- Du ønskes velkommen
- Åpningsbønn
- Meditasjon eller Sang/Musikk, 
- Spirituell filosofi rundt de 7 prinsipper og om livet.
- Sang/Musikk 
- Undervisning innen et spirituelt eller åndelig tema, eventuelt foredrag.
- Samtaler rundt tema fra undervisningen 
- Spørsmål fra de fremmødte og eventuelt samtale rundt dette. 
- Takk til medium, og skaperen og åndene.
- Slutt

Vil du se en eksempel på noe av vår filosofi og  mediumskap kan du følge denne youtube linken. Filosofi og mediumskap
Her kan du se en typisk kveld med tre av våre medium. 


NST holder sine seremonier i hele Norge

Vi har seremonier for de største hendelsene i våre liv, slik som de fleste andre trossamfunn. Våre spirituelle prester bistår de som måtte ønske det. Ta kontakt via kontaktsiden og vi vil henvise videre. Våre viktigste seremonier er:

Navnedag
Spirituell Konfirmasjon
Vielser
Gravferder
Minnestund for dyr
Ordineringer

For informasjon om disse se vår side om seremonier her

Powered by Cornerstone