Hvem er NSFM

NSFM - Norsk Spiritualist Forening Mediumforbund er en egen forening for medium innen NSF.
NSFM - Mediumforbundet skal fremme mediumskap, arbeide for høy faglig og etisk standard og hjelpe til med å utdanne og sertifisere gode medium i Norge. Medium i foreningen har dermed en organisasjon som jobber for oss som yrkesgruppe. Vi har åndelige mediumkvelder i alle våre avdelinger.
 

Sertifisering av medium.

NSFM tilbyr sertifisering for alle medium både innenfor og utenfor foreningen. Sertifiseringen er tuftet på prinsippene fra The Arthur Findlay College i England, som har lang tradisjon for å utvikle medium. Det å sertifisere seg, gjør at man har en trygghet for seg selv og sitt eget mediumskap. Det er også en trygghet for våre klienter. Les mer under sertifisering. 

For å være medlem i NSFM må man ha et grunnmedlemskap enten i NST, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn eller NSF Norsk Spiritualist Forening. Se under medlemskap i menyen til venstre.

 

Mediumutdannelse i regi av NSFM

Utdannelse i mentalt mediumskap; klarsyn og kanalisering i regi av NSF.
Vi har en utdannelse på tre nivåer.

Trinn 1: Grunntrinn i mentalt mediumskap. Dette inkluderer klarsyn og kanalisering som passer for nybegynnere, de som kan litt og for de som har interesse for og/eller har hatt ”overnaturlige” opplevelser som de ønsker å lære mer om.

Trinn 2: Videregående trinn i mentalt mediumskap. Dette er et trinn for de som har nødvendige forkunnskaper om klarsyn og kanalisering, har erfaring i å kanalisere og ønsker å utvikle seg videre innen mediumskap.

Trinn 3: Avansert trinn i mentalt mediumskap. Dette er et trinn for de som ønsker å utvikle sine potensialer innenfor mediumskap, lære mer om mediumskap , eller utdanne seg som medium ved å ta sertifisreringsprøver innen NSF og bli sertifiserte medium.

For nærmere informasjon om det enkelte trinn, se i toppmenyen under utdannelse.
 

Medlemskap

Ved innmelding i NSFM vil du få tittelen medium eller sertifisert medium. De som får tittelen sertifisert medium i NSFM, har blitt godkjent gjennom våre sertifiseringsprøver. Les mer under sertifisering.

Mediumsirkler jevnlig vil også være et tilbud til våre medlemmer. De som ønsker å jobbe i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn NST vil også kunne få opplæring i spiritualisme og utdanne seg som spirituelle prester, for å kunne holde de seremonier som NST tilbyr. De som er medlem i NSFM må forplikte seg til å arbeide etter NSF's etiske regler og forbundets forståelser av mediumskap.
Les mer under siden medlemskap. 

 

NSF'S ETISKE REGLER

Alle medium og healere tilknyttet Norsk Spiritualist Forening forplikter seg til følgende etiske regler:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte
 • med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dens foresatte
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling og kanalisering
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplik t om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter NSF eller andre medium og healere som gruppe i vanry
 • en skal ikke linke seg på og hente ut informasjon fra noen som ikke har bedt om dette. (unntaket er hvis verge ber om dette for små barn og mennesker som ikke kan redegjøre for seg selv, slik som når man er i koma)
 • Under en kanalisering skal man ikke oppgi når en person skal dø.
 • Kanalisering bør ikke gis til personer under 18 år som ikke har fått tillatelse for det fra sine foreldre.
Powered by Cornerstone