Spirituell seminar og seremonier

Spirituell seminar og seremonier

Fra 23-25. Februar 2024 Seminar i forbindelse med utdanning innen seremonier og Spirituell Prest. For nybegynnere tilbyr vi et kurs hvor du kan bli kjent med innholdet i utdanningen til Spirituell Prest.

Seminar i forbindelse med utdanning innen seremonier og Spirituell Prest

Ønsker du å vite mer om del 1 eller utdanningen, ta kontakt!

Målsetting:
For nybegynnere tilbyr vi et kurs hvor du kan bli kjent med innholdet i utdanningen til Spirituell Prest. Det er for oss svært viktig at vi tar opp studenter som er egnet til denne utdanningen. Kurset vil gi deg og oss muligheten til å bli bedre kjent med deg som menneske, slik at vi sammen kan finne ut om du er skikket til en slik oppgave dersom du velger å starte på vår utdanning. Etter første seminar kan du søke deg inn på utdannelsen.

Noen av områdene som vil bli behandlet i kurset:

Introduksjon til nye studenter
Filosofi og plattformarbeide
Våre seremonier

Tid: Fredag fra 18.00 til 22.00, Lørdag fra 10.00 til 18.00 og søndag fra 10.00 til 17.00 (NB! Nye studenter starter kl 10.00 fredag)

Pris medlemmer 2000,- for første gang inkl. brevkurs. 
Senere seremonier koster kr. 1000,- men det kan reduseres basert på arbeid i NST.

Sted: Det Spirituelle Hjem
Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo

Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr på kr 800,-
Dette trekkes senere av kursavgiften.

Lærere: André Kirsebom. 90 12 22 80
Påmelding ved e-post til mail@spiritualist.no

Kurs i regi av NST

Powered by Cornerstone