MVA på healing 

MVA på healing 

Informasjon til healere om nye MVA-regler

Informasjon til healere om nye MVA-regler

Informasjon om endringer i forhold til mva. på healing og alternativ behandling.

Stortinget har dessverre tatt bort fritaket for mva. på healing og alternativ behandling. Både vi i NSH og andre innen bransjen jobbet for å unngå dette, men vi lykkes ikke. Se vedlegg for å se bestemmelsen.

Dette betyr at alle må betale 25 % mva. fra 1. januar 2021 på det de omsetter av healing og annen alternativ behandling. Det er en trist nyhet for oss alle, og vi får håpe at vi kan gå flere runder med politikerne i denne saken.
(Unntaket er om det gis av autorisert helsepersonell og inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige)

Når dette har skjedd er det flere saker som er viktig å huske på for din healer-bedrift.

1. Husk at du først skal betale mva. etter at du har omsatt for mer enn kr. 50.000,- kroner i et kalenderår. Dette betyr at du ikke trenger å betale mva. om du jobber lite og holder deg under kr. 50.000,-

Vi vil sende deg mer informasjon og råd om mva. etter hvert.
Når du skal starte betale mva. må du melde deg inn i mva. registeret, slik at du får betalt dette inn. Se gjerne
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere/

2. Husk at selv om du må betale mva. på din omsetning, så kan du da også trekke fra mva. på alt som det er mva. på som du kjøper inn og som er relatert til din omsetning. Det gjør at du får dekket en del av den omsetningen som skal inn til staten. Får du for eksempel dekket inn 40% av gjennom utgifter vil differansen 15 % og ikke 25% økning av skatter. (40 % kostnader tilsvarer 2/5 deler av 25 %)

3. Vi vil minne dere på at du må se på dine priser før du setter dem opp. Noen som har rimelige priser kan kanskje sette dem opp med 20 til 25%, men er du allerede høye priser kan det å sette opp for mye gjøre at du mister en god del omsetning. Du må derfor vurdere om du kan holde på klientene dine om det ikke blir et for stort prishopp.

4. Alternativregisteret er fremdeles et kvalitet-stempel. Det viser fremdeles at du er en seriøs utøver. NSH vil derfor fremdeles anbefale at man har forsikring og er i alter nativregisteret.
Klientene kan fremdeles sjekke om du er der og virker seriøs før de bestiller time hos deg.

 

Powered by Cornerstone