Innkalling Generalforsamling NSF 2023

Innkalling Generalforsamling NSF 2023

Innkalling til Generalforsamling i NSF Norsk Spiritualist Forening Generalforsamling vil foregå på Det Spirituelle Hjem, den 15. Mars 2023 kl. 20.10.

Innkalling til Generalforsamling i NST Norsk Spiritualist Forening

Generalforsamling vil foregå på Det Spirituelle Hjem, den 9. Mars 2022 kl. 20.10

Adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo
(Etter vår medium kveld, kl.18.30-20.00)

Innkalling er sendt ut via nett og medlemsblad. Regnskap og årsmelding vil ettersendes til de som ønsker det.

Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. Saker som skal behandles av landsmøtet:


- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Det har kommet inn en sak.
Kontingent skal kunne økes neste år 2023 til kr. 360,- eller mindre. 
Ingen andre saker er meldt inn, eventuelle saker som er meldt inn senest 3 uker før møtet.
- Valg av leder samt 5 medlemmer til styret.
- Oppnevnelse av valgkomitè for neste år. Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap,
send oss en e-post og vi vil sende det til deg som er medlem.

De som er til valg for nytt styre er:
Leder: Andre Kirsebom
Medlem: Kommer 
Medlem:  
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 


Revisor: Monica Trolløy

Styret i NSF

Powered by Cornerstone