31. Mars Hydesville dagen

31. Mars Hydesville dagen

Gratulerer til oss alle. Den 31. Mars er det Hydesville dagen. Spiritualistenes bursdag og vår helligdag. Les mer om historien om hvordan dette ble til her.  

Gratulerer til oss alle til Hydesville dagen. Spiritualistenes bursdag og helligdag. 
 

31. Mars Hydesville dagen

Det vi regner som starten for den moderne spiritualismen, begynte i Hydesville i staten New York, USA, i 1848. Den 31. mars det året fikk to søstre, Margareta Fox (14 år) og Kate Fox (11 år) fikk kontakt med en ånd som hadde skapt en del uroligheter i huset deres. Denne kontakten ledet til fysiske bevis for kontakt med åndeverdenen. Bevis som fikk så stor betydning, at det i dag regnes som starten av det moderne mediumskap.

Familien Fox hadde flyttet midlertidig inn i et lite hus i desember 1847. Snart kom det en del bankelyder i huset, og etter hvert som tiden gikk ble de bare sterkere. Foreldrene hadde prøvd å finne naturlige forklaringer på lydene, men hadde ikke lykkes. På grunn av dette kom de til den konklusjon at det var en ånd. Den 31. mars fant Kate ut at hun skulle utfordre ånden som lagde disse lydene. Kate sa til ånden at han skulle banke like mange ganger som hun knipset. Det neste hun og søsteren prøvde, var at hun knipset fingeren uten å lage lyd. Ånden svarte fremdeles med banking. Ergo måtte ånden kunne se dem. Moren som også var der, startet med å stille ånden en del spørsmål som kunne besvares med tall. Blant annet hvor mange barn hun hadde. Alle svar ble korrekte. Flere mennesker og naboer ble tilkalt og etterhvert fant de frem til en måte å lage et alfabet på slik at ånden kunne stave seg frem til en kommunikasjon. Kommunikasjonen med ånden fortsatte i lengre tid, og man fikk flere og flere bevis. Ånden fortalte etterhvert at han var en omreisende kramkar, som noen tidligere beboere hadde myrdet.

Da det senere ble gjort undersøkelser på stedet, fant man deler av liket under gulvet i kjelleren og noe inne i en vegg. Disse funnene bekreftet således historien.

Søstrene Fox ble kjent for sin måte å kommunisere med denne ånden på. Etterhvert fant de ut at de ikke trengte å være i huset for å kunne kommunisere med ånden. De kunne gjøre det hvor som helst.  Dette resulterte i at de kunne reise rundt og demonstrere sitt mediumskap. Kate og Margareta ble berømt som fysiske medium og gjordet dette til sin jobb. Flere vitenskapsmenn undersøkte søstrenes kommunikasjon med åndeverdenen, og det ble mange oppslag i media. Mediaoppslagene gjorde at mediumskap ble populært, og mange mediumsirkler så dagens lys.

31. Mars Hydesville dagen

En annen konsekvens av denne starten på spiritualistenen var at det ble dannet mange spiritualistkirker i både England og Amerika som baserte seg på filosofien som ble kanalisert fra åndene. Den som ble viktig i denne sammenheng var Emma Hardinge Britte. Hun er kjent som medium og en av de største forkjempere for den moderne spiritualismen.Hun var aktiv forkjemper for spiritualismen og som forfatter av flere spirituelle bøker. En av hennes roller var som talskvinne for ”Society for the diffusion of spiritual knowledge der hun holdt flere offentlige taler, som hun er kjent for til den dag i dag. Emma kanaliserte ned de syv prinsipper som danner grunnlaget for den moderne spiritualismen.

 

De 7 spiritualistiske prinsipper:

1. En Gud som er i alt og alle
2. Samhold og kjærlighet blant mennesker
3. Aksept av åndeverden og engler
4. Sjelens evige liv 
5. Personlig ansvar
6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling
7. Evig utvikling for alle sjeler    

 

Tror du og på disse prinsippene og at de kan være veiledende for ditt liv?

Om du ikke er medlem i NST - Trossamfunnet - Meld deg inn hos oss i dag!
Les mer på hjemmesiden til NST. 

 

 

 

Powered by Cornerstone