Konkurannse. Husrens og mediumskap.

Konkurannse. Husrens og mediumskap.

Test dine synske og mediumistiske evner. Bli med på en konkurranse innen dette. Et samarbeid mellom Norsk Spiritualist Forening og magasinet Medium.
Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

  
Har du evnene som skal til for å utvikle deg til en husrenser?
Av André Kirsebom

Dette er den første av to artikler om husrens. I denne artikkelen skal vi beskrive litt av hva som kan være i hus og hvordan du kan forstå mer om dette. Du vil også få muligheten til å teste deg selv gjennom flere oppgaver. I en artikkel i neste nummer av magasinet medium vil vi komme med svarene til oppgavene som ble gitt i denne første delen. Test dine evner her og se hva du får til.  

 

Hva man kan finne i et hus.

Det er flere saker som kan gi forstyrrelser i et hus. Vi skal hjelpe deg med å forstå de vanligste sakene du kan finne. De to viktigste energiene er avtrykk og ånder som er på besøk. Avtrykk er enkle å rense bort. Skal en få bort den åndelige aktiviteten krever det at et medium snakker med åndene og hører hva de vil. Uansett er det mulig å finne ut en del om stedene. Det er alltid bedre å være på stedet, men en har og muligheten til å kunne få inn noe ved å linke seg til stedet uten å være der. Når du linker deg til et sted kan du enten la din egen energi reise dit og oppleve stedet, eller du kan be en av guidene dine dra dit. Om din guide er der vil han eller hun kunne sende deg informasjon om stedet. Kvaliteten blir da ikke så bra, men noe er det mulig å finne ut en del på denne måten. I en profesjonell husrens bruker man ikke slike metoder da det er viktig å holde en høyere kvalitet og være der med familien som bor der.

 

Avtrykk av tidligere hendelser
Noe av det du møter i et hus er avtrykk av mennesker og deres energier. Alt vi gjør, etterlater seg energetiske avtrykk. Det er på samme måte som med et fingeravtrykk. Når vi tar på et glass eller noe annet, etterlater vi et fingeravtrykk på glasset. Har vi litt fett på fingrene er det lett å se. Samtidig som vi etterlater et fingeravtrykk, etterlater vi også et energiavtrykk. Dette energiavtrykket etterlates slik at det er bundet opp i to dimensjoner. Det etterlates på det geografiske stedet og til en viss grad etterlates det bundet til den tidsperioden det ble laget. Vi skal først se på hvilke faktorer som spiller inn når vi skaper et slikt avtrykk. Den viktigste av disse faktorene er den emosjonelle situasjonen som personen var i da avtrykket ble skapt. Hvis en person har sterke positive eller negative følelser, vil det skape et mye sterkere avtrykk enn om man ikke har det. De mest typiske følelsene man kan kjenne på en husrens, er frykt, sinne, sterk glede eller kjærlighet. En hendelse med en sterk emosjon kan etterlate seg et tydeligere avtrykk enn tusen dager med normale gjøremål gjort uten noen spesielle følelser.

Felles for alle disse avtrykkene er at de er bundet opp i en ting eller et sted. Det betyr at energien ikke vil kunne bevege seg rundt i et hus av seg selv. Du vil bare kunne finne den på det bestemte stedet. Men selv om den er bundet til et sted, kan avtrykket vise seg som en bevegelse, som skjedde på dette spesifikke området. Man kan for eksempel få inntrykk av noen som går gjennom en dør som ikke er der lenger. Man kan se at en person beveger seg og går gjennom døren. Men dette bildet vil gjenta seg om og om igjen. Siden det kun er et avtrykk, vil energien kun være der og ikke bevege seg videre innover i rommet og videre til neste rom. På engelsk er faguttrykket for dette ”replay”(opptak). Dette er et godt ord, siden det indikerer et slags opptak av en hendelse, som spilles av gang etter gang på samme sted. Når man kan observere at energien gjør dette, forstår vi at vi har med et avtrykk å gjøre og ikke en levende ånd.
Den andre indikatoren er at du i utgangspunktet ikke kan snakke med avtrykket.  Det er et avtrykk og har ingen intelligens. Mange mennesker som forteller at de har sett spøkelser, har egentlig sett slike avtrykk. De er åpne og har på en eller annen måte kommet i kontakt med den tiden som hendelsen skjedde. De vil da kunne se, høre eller føle et slikt avtrykk. Når du skal rense huset, må du forholde deg annerledes til et avtrykk enn til en levende ånd. Avtrykk renses ved å tilføre en ny god energi til stedet. Dette endrer energien som har en problematikk.  

Ånder som er på stedet
Det aller første vi må gjøre når vi er på en husrens, er å skille mellom de åndene som er på besøk i huset og de energier som kun er åndelige avtrykk. Hovedforskjellen mellom disse to er at avtrykkene ikke har noen intelligens og de er bundet i et sted eller en gjenstand, mens åndene har intelligens og kan flytte seg.  Jeg skal gi en nærmere forklaring på dette senere.  Felles for de levende åndene er at du også kan kommunisere med dem. Det at de kan flytte seg der de vil, gjør at du kan møte dem hvor som helst i huset. Likevel vil deres energi gjerne være sterkere enkelte steder i huset. Det er ofte der du møter dem, spesielt om det er steder som de er knyttet til. Men du vil også kunne kjenne at de følger deg når du går rundt i huset. Når det gjelder disse åndenes tilknytning til stedet, vil de kun være på besøk i huset. Hvor mye de er der, varierer fra ånd til ånd. De er ikke der hele tiden, og ingen ånder er fanget i hus. De er der av sin egen frie vilje, men har en eller annen motiverende faktor som gjør at de er der. Det er viktig å forstå at åndene har andre gjøremål i sitt åndelige liv, og de vil derfor ikke ha noen interesse av å være der hele tiden. Det er flere forskjellige ånder som du kan kommunisere med på et slikt sted.

Ånder som tilhører de som bor der
Det jeg nesten alltid finner i et hus, er ånder som hører til de mennesker som bor der. Vi har alltid med oss både guider og hjelpere. De ønsker å hjelpe oss med våre liv. Hvis de skal kunne gjøre det, må de finne en måte å ta kontakt på. For å få kontakt må de først få oppmerksomhet, og det gjør de med å finne på ting som skaper oppmerksomhet. Det kan være saker som å blinke med lys, gi følelser av varme, kulde eller vind, ta på de som bor der, vise seg for noen i huset eller snakke til dem. De viser seg eller prater ofte med barna, siden de er mer åpne. De kan flytte på saker eller tukle med elektriske gjenstander, som for eksempel en lampe, TV eller PC. Målsettingen med dette er å få oppmerksomhet og få så mye av den at de som bor der får et medium til å komme til stedet. De har da fått noen som de kan kommunisere gjennom.

Disse åndene tilhører oss og er der for å hjelpe oss. De kan ofte bli oppfattet som skumle, men det er ikke deres intensjon. Årsaken til at mennesker blir skremt, er at åndene fremstår som noe ukjent. Fra naturens side er vi mennesker programmert til å frykte det ukjente. Det er en av våre naturlige overlevelsesmekanismer. Først når vi blir trygge på noe, vil vi kunne akseptere det og like det. Det er det samme med små barn og mat. Det er ofte vanskelig å få dem til å spise ny mat på grunn av denne samme programmerte frykten for det ukjente. For å kunne gjøre dette ukjente til noe kjent, må de som renser et hus være medium. De må være så gode at de gjennom en vanlig kanalisering kan bevise hvem det er som besøker huset. De må også være så gode at de klarer å få ned beskjeder med en høy kvalitet. For å kunne gjøre det må mediumet være godt trent, helst sertifisert og kunne høre godt. Det er viktig med hørselen, siden dette er den sansen som gjør at du får gode og riktige beskjeder.

Selv om disse åndene er det man kan finne mest av når man er på besøk i et hus, er det ikke sikkert at det er de som opprinnelig skapte forstyrrelsene i huset. I en del husrenser, kan det andre årsaker til problemstillingene. Likevel kommer nesten alltid den avdøde familien gjennom når man jobber i et hus. De er naturlig til stede rundt oss og derfor benytter de anledningen til å komme gjennom. Ofte forteller de at de er klar over hva som har skjedd i huset og har vært der for å prøve å hjelpe på situasjonen. Man kan spørre seg om hvorfor de da ikke bare har snakket med bråkmakerne og fått dem til å slutte. Årsaken til det er at det alltid er en grunn til at det er uro i huset. Det er først når de som har skapt uroen får snakket med menneskene, at det blir ro i huset. Om en som jobber med husrens ikke får frem hele budskapet, vil det ikke bli ro før hele budskapet har kommet frem.

Når vi snakker om ånder som tilhører de som bor der, vil det nesten alltid være en avdød, et familiemedlem, en venn eller kollega. Det er og mulighet for at det kan være en guide, men det er meget sjelden når det gjelder husrens.

Ånder som tilhører stedet
På en del husrens vil man også møte ånder som er knyttet til selve stedet. De kan være knyttet til stedet eller til selve huset. Hvis de er knyttet til stedet, kan de ha noe å gjøre med hva det var der før, enten om det var en tidligere bygning der eller om det for eksempel var en spesiell plass der. Sist, men ikke minst, kan de være knyttet til gjenstander som man har tatt inn i huset. Vi skal se nærmere på alle disse mulighetene og starter med de som er spesielt knyttet til stedet.

De åndene som er knyttet til stedet har alltid bodd der tidligere. I noen tilfeller har de også dødd der, men det trenger ikke være slik. Det kan hende at de døde på et gamlehjem, et sykehus eller i en bolig som de flyttet til på sine eldre dager. Det spiller ikke så stor rolle hvor de døde, det som spiller en rolle er at de hadde en nær tilknytning til stedet, og at de nå har gått over. Hvis de døde på selve stedet, vil det kunne være en ekstra sterk følelse der de døde, men det må ikke være slik.

Årsakene til at de er til stede i huset kan være flere. En årsak er at de har stedet kjært og at de derfor ønsker å følge med hva som skjer der. Når de først er der, kan det hende at de vil påvirke de menneskene som bor der nå. Motivasjonen til denne påvirkningen kan være sammensatt. Det kan være at de kjenner stedet bedre enn de som bor der, og vil fortelle om farer eller problemstillinger med stedet. Det er for å hjelpe de som bor der. En annen årsak er at de vil gi informasjon om hvordan det var der tidligere, da de bodde der.  Det kan være at de mener at stedet var bedre før og at det hadde en større verdi da. De føler at de som bor der nå, går glipp av stedets verdi eller muligheter. I slike tilfeller forteller de gjerne om hvordan huset eller haven var før, og de vil gjerne gi råd om hvordan man kan gjøre stedet bedre. Spesielt når det gjelder hager, får jeg ofte frem at de savner frukttrær og bærbusker, som tidligere var vanlig i mange haver. Tidligere generasjoner hadde ofte andre livsverdier enn det mange har i våre dager. Vi kan altså slå fast er de er der med et ønske om å informere og hjelpe oss. Samtidig vil de, som alltid, fortelle at vi alle lever videre når vi dør.

 

Konkurransen:
I denne utgaven av bladet gir Husrenser André Kirsebom og magasinet medium inviterer deg til å teste ut dine evner. Stedet skal ikke renses, men det er mulig å finne en del om et sted selv om en ikke besøker det.
Vi vil her gi deg informasjon om et dødsbo i Oslo. Nedenfor er det spesifikke oppgaver med bilder fra stedet. Det er nå opp til deg å se hva du kan finne ut. Du vil kunne jobbe synsk og eller mediumistisk. Synsk betyr at du føler deg inn på stedet, eventuelt lar din egen sjel reise dit. Mediumistisk betyr at du får dine eller stedets ånder til å fortelle deg om stedet og gi deg svar.
Du vil ha to muligheter.
1. Bare teste ut deg selv og se på resultatene i neste nummer av magasiner medium.
2. Være med på en konkurranse der du kan vinne priser for de mest nøyaktige svarene.

Ønsker du å være med på magasinet mediums, Kirseboms og Norsk Spiritualist Forenings store konkurranse innen dette kan du sende inn resultatet til oss.
Konkurransen koster kr 100,- i deltakeravgift. Dette for å betale gjennomgang av din innsending.
 

Ønsker du å bli med? 

De som ønsker å sende inn svar kan gjøre dette på e-posten: mail@spiritualist.no 
Husk at du samtidig må betale inn kr 100,- på vips til 90 12 22 80 eller på konto 1503 34 36987
Du må merke det med Konkurranse og ditt navn. 

Hva du kan vinne:
Fem vinnere vil premieres.  (Medium kan sette opp flere priser. Ønsker dere det?)
1, Gratis husrens i Oslo eller nærheten av Oslo, Bor du utenfor må du betale reisekostnader for mediumet. Alternativt kan du få en times kanalisering på telefon med André Kirsebom.
2. En Lærebok og en roman av medium og husrenser André Kirsebom.
3. Gratis abonnement på magasinet medium i 1. år.
4-5. Gratis medlemskap i NSF – Norsk Spiritualist Forening i 1 år.

 

Huset:

Stedet har allerede blitt undersøkt av mange studenter innen mediumskap. I neste nummer av magasinet medium vil du kunne lese hva de har funnet og hva som er riktig svar. Da vil du kunne se hvor godt du selv har truffet på de forskjellige oppgavene du har løst for deg selv eller sendt inn til konkurransen.

Oppgaver og informasjon om huset:

Huset vi skal inn i er en gammel villa i Oslo fra 1918. Den har blitt bygget om i løpet av tiden og har hatt minst tre eiere. Det er siste eierskap vi er interessert i, siden de tidligere er lite kjent. Jo flere oppgaver du svarer på jo større sjanse har du til å vinne.


 

Mediumistiske oppgaver som du må løse som medium.
For å løse disse må du be om at åndene som har bodd der kommer og forteller deg om seg selv. Du kan og bruke din åndelige guide som gir deg informasjonen om dem.
Er du med på konkurransen vil hvert riktige fakta kunne gi deg mellom 0 og 10 poeng. 
Ved feil vil du kunne trekkes mellom 0 og 5 poeng.

Oppgaver som kan løses synske eller mediumistisk.
Er du med på konkurransen vil hver oppgave kunne gi deg mellom 0 og 10 poeng.

Til hver av spørsmålene 1- 5 er det et fotografi. De er merket med spørsmålet. Til spørsmål 6 er det lagt med tre tegninger av huset.
Du kan se alle bildene i riktig rekkefølge nedenfor. 

1. Gang-Hall: Hva skjedde her?
2. Hva har dette hvite rommet blitt brukt til. Hovedsakelig og andre bruksområder?
3. Hva har dette turkise rommet blitt brukt til. Hovedsakelig og andre bruksområder?
4. Hvilket årstall står på baksiden av dette fotografiet?
5. Hva er spesielt med denne klokken?
6. Når ble huset bygget om, hva ble endret?

Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

 

 

 

 

Konkurannse.  Husrens og mediumskap. Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

 

 

 

 

 


 

 

Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

 

 

 

 

 

Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

 

 

 

 

 

 

Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

 

 

 

 

 

Konkurannse.  Husrens og mediumskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone